Giáo án Số học 6 bài 16: Phép trừ phân số

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 16: Phép trừ phân số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 13: Phép cộng phân số

Giáo án Số học 6 bài 14: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giáo án Số học 6 bài 15: Luyện tập

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS hiểu được thế nào là hai số đối nhau. Hiểu và vận dụng được phép trừ phân số.

2. Kỹ năng:

  • Có kỹ năng tìm số đối của một phân số và kỹ năng thực hiện phép trừ phân số
  • Hiểu rõ mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ phân số

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác khi thực hiện phép trừ phân số

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu các tính chất của phép cộng phân số?Nêu quy tắc cộng hai phân số?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy -trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu số đối

GV: Cho HS lam ?1vaf đưa ra nhận xét về tổng của 2 số trên?

GV: khẳng định: hai số như trên gọi là 2 số đối nhau.

GV: Goị hs trả lời miệng ?2

HS: đứng tại chỗ trả lời.

là số đối của phân số

GV: Khi nào 2 số đối nhau?

GV: Tìm số đối của phân số? Vì sao?

GV: giới thiệu kí hiệu:

Số đối của là

GV: So sánh? Vì sao?

GV: Qua các vd trên em nào nhắc lại ý nghĩa của số đối trên trục số?

HS: Trên trục số 2 số đối nhau nằm về 2 phía của điểm 0 và cách đều điểm 0.

Hoạt động 2: Tìm hiểu phép trừ phân số

GV: Cho hs hoạt động nhóm ?3

HS: Làm ?3

GV: Cho hs nhận xét .Gv khẳng định:

GV: Từ vd trên em nào có thể rút ra quy tắc phép trừ phân số

HS: nêu quy tắc phép trừ phân số.

GV: Gọi 2 hs lên bảng tính, các hs khác làm bài vào vở.

GV: Từ vd trên em có nhận xét gì: ?

HS: nêu nhận xét như sgk.

GV: kết luận: Vậy phép trừ (phân số) là phép toán ngược của phép cộng phân số

GV: gọi hs lên bảng làm ?4

HS: Làm ?4

GV: Lưu ý: Hs phải chuyển phép trừ thành phép cộng với số đối của số trừ.

1. Số đối

ĐN: Hai số đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Kí hiệu:

Ta có:

Bài tập 58 trang 33 SGK

Số đối của-7 là 7

Số đối của 0 là 0

Số đối của 112 là -112

2. Phép trừ phân số

?3 Tính và so sánh

Quy tắc : SGK

Vd: Tính:

Nhận xét :

?4 Tính:

;

Đánh giá bài viết
1 275
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm