Giáo án Số học 6 bài 30: Tìm một số biết giá trị của một phân số của nó

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 30: Tìm một số biết giá trị của một phân số của nó được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 28: Luyện tập

Giáo án Số học 6 bài 29: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Giáo án Số học 6 bài 31: Luyện tập

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS nhận biết và hiểu quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó.

2. Kỹ năng:

  • Có kĩ năng vận dụng quy tắc đó để tìm một số biết gi trị một phân số của nó.
  • Biết vận dụng quy tắc để giải một số bài toán thực tiễn.

3.Thái độ: Có ý thức áp dụng quy tắc này để giải một số bài toán thực tiển

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước?Làm bài tập 116?

Đáp: a) 84% của 25 bằng 25% của 84 nên bằng: 21

b) 48% của 50 bằng 50% của 48 nên bằng 24.

3.Bài mới:

giáo án môn toán 6

Đánh giá bài viết
1 94
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm