Giáo án Số học 6 bài 13: Phép cộng phân số

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 13: Phép cộng phân số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 11: So sánh phân số

Giáo án Số học 6 bài 12: Phép cộng phân số

Giáo án Số học 6 bài 14: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

  • Thông qua các bài tập hs nắm chắc quy tắc về phép cộng các phân số cùng mẫu và không cùng mẫu.
  • Học sinh biết vận dụng quy tắc cộng hai phân số có cùng mẫu và không cùng mẫu. Có kỹ năng cộng nhanh và đúng.

2. Kỹ năng: Có ý thức nhận xét đặc điểm của các phân số để cộng nhanh và đúng (có thể rút gọn phân số trước khi cộng, rút gọn kết quả).

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận khoa học trong giải toán

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Cộng hai phân số cùng mẫu

GV: Cho HS ghi lại ví dụ đã lấy trên bảng Và cho hs làm thêm vd b;c.

HS: 2 hs lên bảng làm vd ; các hs khác làm vào vở.

GV: Qua các ví dụ trên bạn nào nhắc lại quy tắc cộng 2 phân số có cùng mẫu số.

HS: phát biểu như SGK (25)

GV: Viết tổng quát.

GV: Gọi 3 hs lên bảng làm ?1các hs khác làm vào vở.

HS: làm ?1

GV: cho hs nhận xét và chú ý ở câu c nên rút gọn các phân số đến tối giản .

GV: Cho hs làm ?2

HS: làm ?2

Hoạt động 2: Cộng hai phân số không cùng mẫu.

GV: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta làm thế nào?

HS: Ta phải quy đồng các phân số.

GV: Muốn quy đồng các mẫu số các phân số ta làm thế nào?

HS: Phát biểu lại quy tắc quy đồng mẫu số các phân số.

GV: cho vd , gọi hs lên bảng

HS: lên bảng làm.

GV: Yêu cầu HS làm ?3

HS: Làm ?3

GV: Qua các vd trên em hãy nêu quy tắc cộng 2 phân số không cùng mẫu.

HS: phát biểu quy tắc như SGK.

GV: Gọi 2-3 em nhắc lại quy tắc

HS: phát biểu quy tắc

1. Cộng hai phân số cùng mẫu

VD:Cộng 2 phân số sau:

a); b)

c)

*Quy tắc: SGK -25; (a,b,cZ;b0)

?1 Hướng dẫn

a); b)

c)

?2 Hướng dẫn

Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số vì mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số có mẫu bằng 1.

Ví dụ:

2. Cộng hai phân số không cùng mẫu

VD: Cộng 2 phân số sau

=

* Quy tắc: SGK -26

?3 Cộng các phân số:

Đánh giá bài viết
1 132
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm