Giáo án Số học 6 bài 38: Ôn tập chương 3

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 38: Ôn tập chương 3 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 36: Biểu đồ phần trăm

Giáo án Số học 6 bài 37: Ôn tập chương 3

Giáo án Số học 6 bài 39: Ôn tập cuối năm

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

  • HS được hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của phân số và ứng dụng. So sánh phân số.
  • Các phép tính về phân số và tính chất.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng rút gọn phân số, so sánh phấn số, tính giá trị biểu thức, tìm x

3.Thái độ: Rèn luyện khả năng so sánh, phân tích, tổng hợp cho HS.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, thước thẳng, tranh về biểu đồ phần trăm.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (Xen vào bài mới)

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Ôn tập ba bài toán cơ bản về phân số.

a) Bài tập 164/65(SGK)

GV: Yêu cầu HS đọc đề bài và tóm tắt

GV: Để tính số tiền Oanh trả, trước hết ta cần tìm gì?

GV: Hãy tìm giá trị bìa của cuốn sách (GV: Lưu ý cho HS: Đây là bài toán tìm 1 số biết gi trị phần trăm của nó. Nêu cách tìm)

GV: Nếu tính bằng cách:

12000 . 90% = 10800(đ) là bài toán tìm gi trị phần trăm của 1 số, nêu cách tìm.

Gv: Đưa ba bài tập cơ bản về phân số trang 63 SGK lên bảng

b) Bài tập 2:

GV: Đọc đề bài và yêu cầu HS tóm tắc đề bài

HS: Tóm tắc và phân tích đề bài

GV: Ghi trên bảng phần HS tóm tắt và phân tích.

GV: Nêu cách giải

HS: Tính nửa chu vi, tính chiều dài và chiều rộng sau đó ta tính diện tích

GV: Yêu cầu 1 HS lên bảng giải các HS còn lại làm vào vở

HS: Làm theo yêu cầu

GV: Nhận xét.

c) Bài tập 165/65 (SGK)

GV: Yêu cầu HS đọc đề

GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm

HS: Làm theo yêu cầu

GV: Quan sát, hướng dẫn

GV: Nhận xét

Hoạt động 2: Bài tập phát triển tư duy

Bài tập: So sánh hai phân số

GV: Hướng dẫn cách giải câu a và câu b

I. Ôn tập ba bài toán cơ bản về phân số.

Bài tập 164/65(SGK)

* Tóm tắt:

10% giá trị bìa là 1200đ

Tính số tiền Oanh trả?

* Bài giải:

Giá bìa của cuốn sánh là:

12000 – 1200 = 10800đ

(hoặc: 12000 . 90% = 10800đ)

Bài tập 2:

* Tóm tắt: Hình chữ nhật

Chiều dài = chiều rộng

= chiều rộng

Chu vi = 45m

Tính S?

* Bài giải

Nủa chu vi hình chữ nhật là:

45m : 2 = 22,5m

Phân số chỉ nửa chu vi hình chữ nhật là:

chiều rộng

Chiều rộng hình chữ nhật là:

22,5 : = 22,5 . = 10 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 10. = 12,5 (m)

Diện tích hình chữ nhật là: 12,5 . 10 = 125 (m2)

Bài tập 165/65 (SGK)

Lãi suất một tháng là:

Nếu gửi 10 triệu đồng thì lãi hàng tháng là:

10000000 . (0,56/100) = 56000(đ)

II. Bài tập phát triển tư duy

Bài tập: So sánh hai phân số

Đánh giá bài viết
1 266
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm