Giáo án Số học 6 bài 11: Luyện tập

Giáo án Số học 6

Giáo án Số học 6 bài 11: Luyện tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 9: Phép trừ và phép chia

Giáo án Số học 6 bài 10: Phép trừ và phép chia

Giáo án Số học 6 bài 12: Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Học sinh nắm được mối quan hệ giữa các số trong phép trừ, điều kiện để phép trừ thực hiện được.

2.Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh vận dụng kiến thức về phép trừ để tính nhẩm, để giải một vài bài toán thực tế.

3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, trình bày rõ ràng mạch lạc

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SBT, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: Vở ghi, SGK, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra 15 phút)

* Đề bài:

Câu 1: (2đ)Tính nhanh

a/ 25.23.2.4.5 b/18.43 +43.82

Câu 2: (2đ)Hãy liệt kê các phần tử của các tập hợp sau:

a/ A={xN/ 48<x<57}

b/ B={aN/ 8+a <15}

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy-trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Tìm số chưa biết

HS đọc đề bài

GV: Để tìm x ta cần thực hiện những phép toán nào?

GV: Em hãy nêu các cách tìm số hạng, thừa số, số bị chia, số chia chưa biết?

GV: Hãy xác định quan hệ giữa các biểu thức trong ngoặc với phép toán trên?

Hãy nêu cách thực hiện giải bài toán trên?

HS lên bảng trình bày cách thực hiện

HS nhận xét và bổ sung thêm vào cách trình bày cho HS

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh

Hoạt động 2: Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này và bớt đi ở số hạng kia

GV: Ở các câu trên ta nên thêm vào số hạng nào? Vì sao lại thêm vào số hạng đó? Mục đích thêm vào số hạng đó để được điều gì?

GV: Để tính được nhanh ta phải biến đổi một số hạng như thế nào?

GV: Nêu mục đích của việc thêm vào số hạng cho tròn chục, trăm, nghìn.

GV: Cho 2 HS lên bảng trình bày cách giải.

HS nhận xét và bổ sung thêm

Hoạt động 3: Sử dụng máy tính bỏ túi

Gv giới thiệu cho HS nắm được các phím trên máy tính. Cách thực hiện phép trừ trêân máy

Dạng 1: Tìm x

Bài tập 47( 24 SGK ):

a) (x - 35) - 120 = 0

x - 35 = 0 + 120

x - 35 = 120

x = 120 + 35

x = 155

b)124 + (118-x) = 217

118 - x = 217 - 124

118 - x = 93

x = 118 - 93

x = 25

c) 156 - (x+ 61) = 82

x + 61 = 156 - 82

x + 61 = 74

x = 74 - 61

x = 13

Dạng 2: Tính nhẩm

Bài tập 48( 24 SGK )

a) 35 + 98 = (35 - 2) + (98 + 2)

= 33 + 100 = 133

b) 46 + 29 = (46 - 1) + (29 + 1)

= 45 + 30 = 75

Bài tập 49 ( 24 SGK )

a) 321 - 96

= (321 + 4) - (96 + 4)

= 325 - 100 = 225

b) 1354 - 997

= (1354 + 3) - (997 + 3)

= 1357 - 1000

= 357

Dạng 3: Cách dùng máy tính

Bài tập 50 ( 24 SGK )

Hướng dẫn học sinh trình bày cách dùng máy để thực hiện phép trừ

Đánh giá bài viết
1 203
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm