Giáo án Số học 6 bài 12: Luyện tập

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 12: Luyện tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 10: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Giáo án Số học 6 bài 11: Phép trừ hai số nguyên

Giáo án Số học 6 bài 13: Quy tắc dấu ngoặc

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Củng cố và khắc sâu kiến thức về phép trừ hai số nguyên.

2. Kỹ năng: Vận dụng thành thạo qui tắc phép trừ hai số nguyên vào bài tập.

3. Thái độ: Có thái độ cẩn thận trong tính toán.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

HS1: Nêu qui tắc trừ hai số nguyên.

Làm bài tập 47 SGK-82.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Thực hiện phép tính

Bài 51/82 SGK:

GV: Treo bảng phụ ghi sẵn đề bài.

- Gọi 2 HS lên bảng trình bày.

Hỏi: Nêu thứ tự thực hiện phép tính?

HS: Lên bảng thực hiện.

- Làm ngoặc tròn.

- Áp dụng qui tắc trừ, cộng hai số nguyên khác dấu, cùng dấu.

Bài 52/82 SGK

GV: Muốn tính tuổi thọ của nhà Bác học Acsimét ta làm như thế nào?

HS: Lấy năm mất trừ đi năm sinh:

(-212) - (-287) = (-212) + 287 = 75 (tuổi)

Hoạt động 2: Điền số:

Bài 53/82 SGK:

GV: Gọi HS lên bảng trình bày.

HS: Thực hiện yêu cầu của GV.

Hoạt động 3: Tìm x.

Bài 54/82 SGK

GV: Cho HS hoạt động nhóm.

HS: Thảo luận nhóm.

GV: Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày.

Hỏi: Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm như thế nào?

HS: Trả lời

Hoạt động 4: Đúng, sai.

Bài 55/83 SGK:

GV: Treo bảng phụ ghi sẵn đề bài tập.

- Gọi HS đọc đề và hoạt động nhóm.

HS: Hoạt động nhóm

GV: Hỏi:

Hồng: “có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ” đúng hay sai? Cho ví dụ minh họa?

HS: Đúng. Ví dụ: 2 - (-7) = 2 + 7 = 9

GV: Hoa “Không thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ” đúng hay sai? Vì sao? Cho ví dụ minh họa?

HS: Sai

GV: Lan “Có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ” đúng hay sai? Vì sao? Cho ví dụ minh họa?

HS: Đúng.

Ví dụ: (-7) - (-8) = (-7) + 8 = 1

Hoạt động 5: Sử dụng máy tính bỏ túi.

Bài 56/83 SGK:

GV: Treo bảng phụ kẻ sẵn khung trang 83 SGK.

- Yêu cầu HS đọc phần khung SGK và sử dụng máy tính bấm theo hướng dẫn, kiểm tra kết quả.

Hỏi: Bấm nút nhằm mục đích gì? Bấm khi nào?

HS: Nút chỉ dấu trừ của số nguyên âm, muốn bấm số nguyên âm ta bấm nút phần số trước đến phần dấu sau (tức là bấm nút +/-)

- Hướng dẫn hai cách bấm nút tính của bài:

- 69 - (-9) như SGK.

- Gọi HS đứng lên dùng máy tính bỏ túi tính bài 56 SGK.

HS: Thực hiện.

Bài tập 51 SGK-82: Tính

a) 5 - (7-9) = 5 - [7+ (-9)]

= 5 - (-2)

= 5 + 2 = 7

b) (-3) - (4 - 6)

= (-3) - [4 + (-6)]

= (-3) - (-2) = (-3) + 2 = -1

Bài tập 52 :SGK-82.

Tuổi thọ của nhà Bác học Acsimet là:

(-212) - (-287)

= - (212) + 287 = 75 tuổi

Bài tập 53 : SGK-82

x

- 2

- 9

3

0

y

7

-1

8

15

-x -y

-9

-8

-5

-15

Bài tập 54 : SGK-82

a) 2 + x = 3

x = 3 - 2

x = 1

b) x + 6 = 0

x = 0 - 6

x = 0 + (- 6)

x = - 6

c) x + 7 = 1

x = 1 - 7

x = 1 + (-7)

x = - 6

Bài tập 55: SGK-83

a) Hồng: đúng.

Ví dụ: 2 - (-7) = 2 + 7 = 9

b) Hoa: sai

c) Lan: đúng.

(-7) - (-8) = (-7) + 8 = 1

Bài tập 56: SGK-83:

Dùng máy tính bỏ túi tính:

a) 169 - 733 = - 564

b) 53 - (-478) = 531

c) - 135 - (-1936) = 1801

Đánh giá bài viết
1 300
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm