Giáo án Số học 6 bài 14: Quy tắc dấu ngoặc

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 14: Quy tắc dấu ngoặc được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 12: Luyện tập

Giáo án Số học 6 bài 13: Quy tắc dấu ngoặc

Giáo án Số học 6 bài 15: Quy tắc chuyển vế

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Biết vận dụng quy tắc dấu ngoặc vào giải bài tập

2. Kỹ năng: HS biết khái niệm tổng đại số, viết gọn và các phép biến đổi trong tổng đại số.

3. Thái độ: Tính toán nhanh, hợp lý. Cẩn thận, chính xác.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Phát biểu quy tắc dấu ngoặc?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

* Bài tập 57. Sgk

Gv yêu cầu 4 Hs lên bảng thực hiện. Ưu tiên gọi học sinh trung bình, yếu, kém.

Hs lớp làm vào nháp và chú ý quan sát nhận xét.

* Bài tập 58/85

Gv hướng dẫn: ta chỉ thực hiện phép tính với những số hạng đồng dạng với nhau. thực hiện phép tính phần số với nhau. phần chữ( ẩn) với nhau. Chú ý tới quy tắc dấu ngoặc.

Hs làm. 2 Hs lên bảng trình bày.

Hs lớp thực hiện. Quan sát 2 bạn làm trên bảng và bổ xung nhận xét nếu cần.

* Bài tập 60/85 sgk (8phút)

2Hs lên bảng làm bài tập 60/85 sgk.

Hs lớp làm và quan sát. Nhận xét bổ xung nếu cần.

Bài tập 57 trang 85. Tính tổng

Hướng dẫn

a. (-17) + 5 + 8 + 17

=[(-17) + 17] + 13 = 0 + 13 =13

b. 30 + 12 + (-20) + (-12)

= [12 +(-12)] +[30 + (-20)] = 0 + 10 = 10

c. (-4) + (- 440) + (-6) + 440

= [(-440) + 440] + [(-4) + (-6)] = 0 + (-10) = -10

d. (-5) + (-10) + 16 + (-1)

= [(-5)+(-1) + (-10)] + 16 = (-16) + 16 = 0.

Bài tập 58 trang 85

Hướng dẫn

a. x + 22 + (-14) + 52

= x + (-14) + 74 = x + 60

b. (-90) - (p +10) + 100.

= [(-90) + (-10) ] + (-p) +100

= [(-100) + 100] -p = - p.

Bài tập 60 trang 85 sgk

Hướng dẫn

a. (27 + 65) + ( 346 - 27 - 65)

= 27 + 65 + 346 - 27 - 65

= (27 - 27) + (65 - 65) + 346 = 346

b. (42 - 69 + 17) - ( 42 +17)

= 42 - 69 + 17 - 42 - 17

= (42- 42) + (17 - 17) - 69 = 0 + 0 - 69 = - 69

Đánh giá bài viết
1 159
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm