Giáo án Số học 6 bài 11: So sánh phân số

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 11: So sánh phân số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 chương 3 bài 9: Luyện tập

Giáo án Số học 6 bài 10: So sánh phân số

Giáo án Số học 6 bài 12: Phép cộng phân số

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS hiểu và vận dụng được qui tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu, nhận biết được phân số âm, dương.

2. Kỹ năng:

  • Có kĩ năng viết các phân số đ cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương để so sánh phân số.
  • Vận dụng các kiến thức đã học vào làm toán.

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận khoa học trong giải toán

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy -trò

Nội dung kiến thức cần đạt

- Đưa bảng phụ đề bài 37

- Nêu cách so sánh hai số nguyên âm? Yêu cầu HS lên bảng điền câu a.

- Hướng dẫn câu b:

- Mẫu chung của các mẫu là bao nhiêu?

- Vậy phân số đầu tiên và phân số cuối cùng được viết lại như thế nào?

- Yêu cầu HS lên bảng điền các tử còn lại .

Bài 2

- Yêu cầu HS đọc đề bài 39

- Hướng dẫn: Muốn biết môn bóng nào được nhiều bạn yêu thích nhất ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS lên bảng thực hiện so sánh các phân số trên.

- Nhận xét và nhắc HS liên hệ thực tế

Bài 3

- Ghi đề bài 3 lên bảng:

So sánh các phân số:

a. b.

- Có nhận xét gì về các phân số này?

- Vậy để so sánh các phân số này trước hết ta phải rút gọn các phân số rồi thực hiện các bước so sánh phân số.

- Yêu cầu HS thảo luận và trình bày kết quả trên bảng nhóm

- Nhận xét và lưu ý HS:

Rút gọn phân số về phân số tối giản rồi thực hiện yêu cầu của đề bài

Bài 4

- Yêu cầu HS đọc đề bài 41 SGK

Dùng tính chất :

Nếu và thì để so sánh.

- Tính chất này được hiểu như thế nào?

- Hướng dẫn học sinh thực hiện câu a

- Sau đó yêu cầu 2HS giải câu b, c tương tự.

- Nhận xét và lưu ý: đây là một cách khác để so sánh hai phân số.

- Khai thác thêm:

Ta có thể so sánh hai phân số ở câu a như sau:

6.10 = 60 < 7.11 = 77

Nên: <ø

- Hãy phát biểu và chứng minh trường hợp tổng quát khi so sánh hai phân số: và ?

- Đưa bảng phụ hướng dẫn chứng minh và nhấn mạnh đây là một cách khác nữa để so sánh 2 phân số.

- Vận dụng nhận xét, hướng dẫn học sinh giải bài tập về nhà ở tiết trước.

- Đưa đề bài 54 SBT lên bảng phu

Tìm các phân số lớn hơn và nhỏ hơn mà có tử số bằng -4.

- Yêu cầu HS đọc đề bài:

- Hãy sắp xếp các phân số vào các ô vuông sao cho mỗi hàng các phân số tăng dần từ trái sang phải và mỗi cột các phân số tăng dần từ trên xuống dưới

- Cho HS thi theo nhóm và tuyên dương nhóm làm nhanh và chính xác.

Bài 1 ( bài 37SGK)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

b.

Bài 2 (bài 39SGK)

Ta có: M: 50

Quy đồng:

Vậy môn bóng được nhiều bạn yêu thích nhất là: môn bóng đá.

Bài 3 (bài 52 SBT)

a. Ta có:

Quy đồng:

Mà nên

b. Ta có:

Quy đồng:

Mà nên

Bài 4 (bài 41 SGK)

a. và

Ta có: <1 và 1 <

Vậy <ø

b. và

Ta có: <0 và 0<

Vậy <ø

Nhận xét:

Nếu a.d > b.c thì > và ngược lại

Nếu a.d < b.c thì < và ngược lại

Bài 5:

vì nên

-32 >-1. và -36<-1.

Suy ra: {33; 34; 35}

Vậy đó là các phân số:

Bài 6 (bài 54 SBT )

Đánh giá bài viết
1 125
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm