Giáo án Số học 6 bài 7: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 7: Quy đồng mẫu nhiều phân số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 5: Rút gọn phân số

Giáo án Số học 6 bài 6: Rút gọn phân số

Giáo án Số học 6 bài 8: Quy đồng mẫu nhiều phân số

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

  • HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu hai phân số, nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu hai phân số.
  • Có kĩ năng quy đồng mẫu hai phân số (các phân số này có mẫu là các số có không quá 3 chữ số)

2. Kỹ năng:

  • Rèn cho HS ý thức làm việc theo quy trình, thói quen tự học (qua việc đọc và làm theo HD của SGK tr.18).
  • Rèn luyện cách quy đồng mẫu hai phân số

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận khoa học trong tính toán

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Hãy nhắc lại quy tắc rút gọn phân số? Áp dụng rút gọn phân số?
  • Nêu tính chất cơ bản của phân số và viết dưới dạng tổng quát?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu cách quy đồng mẫu hai phân số

GV: Cho 2 phân số

Quy đồng mẫu hai phân số này

HS: 2 hs lên bảng quy đồng

GV: Quy đồng mẫu số các phân số là gì?

GV: Mẫu chung của các phân số quan hệ

thế nào với mẫu các phân số ban đầu.

HS phát biểu:

GV: Tương tự em hay quy đồng mẫu

hai phân số:

HS: phát biểu:

GV: Trong bài trên ta lấy mẫu chung của

hai phân số là 40; là bội chung nhỏ nhất của 5 và 8. Nếu lấy mẫu chung là bội chung khác của 5 và 8 như: 80; 120; … có được không? Vì sao?

GV: y/c học sinh làm ?1

HS: làm ?1

GV: -Vậy khi quy đồng mẫu các phân số, mẫu chung phải là bội chung của các mẫu số. Để cho đơn giản người ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu.

HS: 2 hs lên bảng làm

Hoạt động 2: Vận dụng

-GV yêu cầu HS làm bài tập 29

-HS làm theo nhóm ra phiếu học tập.Sau đó một em đại diện lên bảng trình bày.

->Nhóm khác nhận xét.

1. Quy đồng mẫu hai phân số

Ví dụ: Quy đồng 2 phân số sau:

-Cho 2 phân số: Hãy quy đồng mẫu 2 phân số trên?

Giải:

?1 Hướng dẫn

Bài tập 29:

Đánh giá bài viết
1 135
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm