Giáo án Số học 6 bài 4: Tính chất cơ bản của phân số

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 4: Tính chất cơ bản của phân số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 2: Phân số bằng nhau

Giáo án Số học 6 bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Giáo án Số học 6 bài 5: Rút gọn phân số

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố cho HS về tính chất cơ bản của phân số qua các bài tập.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận,chính xác cho HS.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (Xen vào bài mới)

Nêu các tính chất cơ bản của phân số?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức

Hoạt động 1: Tìm hiểu dạng toán điền số để có dãy các phân số bằng nhau

GV: Cho bài toán

GV: Cho học sinh nêu yêu cầu của bài toán

GV: Cho 3 HS lên bảng trình bày cách thực hiện.

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh.

Hoạt động 2: Tìm số chưa biết

GV: Cho đề bài toán

GV: Bài toán yêu cầu gì?

GV: Ở đây ta có các phân số như thế nào với nhau?

GV: Khi hai phân số bằng nhau ta có thể sử dụng tính chất cơ bản của phân số để xác định một yếu tố chưa biết được không?

GV: Cho 3 HS lên bảng trình bày cách thực hiện

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm

và thống nhất cách trình bày cho học sinh

Hoạt động 3: Viết phân số

GV: Cho đề bài toán.

GV: Bài toán yêu cầu gì?

GV: Một giờ có bao nhiêu phút?

GV: Muốn viết các số phút ra giờ ta thực hiện như thế nào?

GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh

Dạng 1: Điền số thích hợp

Bài tập 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Dạng 2: Tìm số nguyên chưa biết.

Bài tập 2:

Hướng dẫn

a) vì 12 = 3.4 nên x = 2.4 = 8

b) vì 4 = -16 : (-4)

nên x = 20 : (-4) = -5

c) vì 21 = 3.7 nên x = (-1).7 = -7

Dạng 3: Viết các phân số

Bài tập 3: Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của giờ?

a) 35 phút; b) 15 phút; c) 45 phút

d) 50 phút; e) 30 phút; f) 85 phút

Hướng dẫn

a) 35 phút = giờ = giờ

b) 15 phút = giờ = giờ

c) 45 phút =giờ = giờ

d) 50 phút = giờ = giờ

e) 30 phút =giờ = giờ

f) 85 phút = giờ = giờ

Đánh giá bài viết
1 209
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm