Giáo án Số học 6 bài 10: So sánh phân số

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 10: So sánh phân số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 8: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Giáo án Số học 6 chương 3 bài 9: Luyện tập

Giáo án Số học 6 bài 11: So sánh phân số

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS hiểu và vận dụng được qui tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu, nhận biết được phân số âm, dương.

2. Kỹ năng: Có kĩ năng viết các phân số đ cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương để so sánh phân số.

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận khoa học trong giải toán

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số?

3. Bài mới

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu cách so sánh hai phân số cùng mẫu

GV: Ở tiểu học các em đã được học quy tắc so sánh 2 phân số cùng mẫu (tử và mẫu đều là số tự nhiên), em nào có thể nhắc lại cho cô quy tắc đó?

HS: Với các phân số có cùng mẫu nhưng tử và mẫu đều là só tự nhiên, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

GV: Hãy lấy một số ví dụ minh họa.

?Nhắc lại quy tắc so sánh 2 số nguyên?

HS: và nhắc lại quy tắc

GV: So sánh –7 & 3 ; -5 & -9.

HS: –7 < 3; -5 > -9

GV: Vậy em nào có thể sosánh các phân số sau:

GV: nhận xét và nhấn mạnh :khi so sánh các phân số với nhau ta đưa các phân số đó về mẫu dương

HS: So sánh và GV ghi trên bảng

GV: Gọi 2-3 hs đọc quy tắc

HS: đọc quy tắc.

GV: Yêu cầu HS làm ?1

HS: làm ?1 vào vở , 2 hs lên bảng làm.

GV: Vậy khi so sánh 2 phân số cùng mẫu ta cần lưu ý điều gì?

HS: +Đưa các phân số về cùng mẫu dương .

+So sánh tử các phân số đó

Hoạt động 2: So sánh hai phân số không cùng mẫu.

GV: hãy so sánh phân số

HS: lên bảng làm, các hs khác làm vào vở và nhận xét bài của bạn

GV: Hãy nêu cách so sánh 2 phân số trên và rút ra quy tắc So sánh hai phân số không cùng mẫu?

HS: +Đưa các phân số về cùng 1 mẫu dương .

+So sánh tử các phân số đó

GV: chốt lại và nêu quy tắc.

GV: Cho hs hoạt động nhóm ?2 và ?3

HS: hoạt động nhóm

HS: lên bảng làm

GV: Các phân số ntn thì lớn hơn 0?Bé hơn 0?

HS: Nếu tử và mẫu của phân số cùng dấu thì phân số lớn hơn 0. Nếu tử và mẫu của phân số khác dấu thì phân số nhỏ hơn 0

GV: Cho hs phát biểu và rút ra nhận xét.

HS: Nêu nhận xét SGK.

1. So sánh hai phân số cùng mẫu

Quy tắc: “Trong 2 phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.”

Ví dụ

?1 Hướng dẫn

2. So sánh hai phân số không cùng mẫu

Quy tắc: SGK

?2 Hướng dẫn

a.

b.

?3 Hướng dẫn

Nhận xét : SGK

Ap dụng:

Trong các phân số sau phân số nào dương? phân số nào âm ?

Trả lời:

- Phân số âm:

- Phân số dương:

Đánh giá bài viết
1 629
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm