Giáo án Số học 6 bài 2: Phân số bằng nhau

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 2: Phân số bằng nhau được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 29: Ôn tập chương 2

Giáo án Số học 6 bài 1: Mở rộng khái niệm về phân số

Giáo án Số học 6 bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS nhận biết thế nào là hai phân số bằng nhau.

2. Kỹ năng: HS nhận dạng được các phân số bằng nhau và không bằng nhau, lập được các cặp số bằng nhau từ một đẳng thức tích.

3. Thái độ: Có tính cẩn thận, linh hoạt trong tính toán và giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (Không)

Phân số là gì? Cho ví dụ minh họa.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Định nghĩa

GV: Vẽ hình trên bảng và giải thích: Chỉ một hình chữ nhật. Ta chia 3 phần bằng nhau và lấy 1 phần.

HS: Số bánh lấy đi lần đầu là cái bánh

: Số bánh lấy đi lần sau là cái bánh.

GV: Dùng phân số biểu diễn số bánh lấy đi lần đầu; lần sau. (phần tô đậm trong hình).

GV: Em cĩ nhận xt gì về hai phn số trn ? HS: Ta có =

GV: Chúng bằng nhau. Vì sao?

GV: Ở lớp 5 các em đ học 2 phân số bằng nhau. Nhưng với phân số có tử và mẫu là các số nguyên VD: và . Làm thế nào để biết chúng có bằng nhau không?

Đó là nội dung bài hôm nay.

GV: Hãy lấy VD về hai phn số bằng nhau

HS: HS lấy ví dụ về hai phân số bằng nhau đã học ở lớp 5. =

GV: Hãy lấy VD về hai phân số không bằng nhau.

GV: Qua các ví dụ trên em có nhận xét gì?

GV: Vậy hai phân số và được gọi là bằng nhau khi nào?

GV : nhắc lại và khẳng định:

- Điều này vẫn đúng với các phân số có tử và mẫu là các số nguyên.

HS: đọc đn (SGK).

Hoạt động 2: Các ví dụ

Giới thiệu VD1:

GV: Tại sao không cần tính cụ thể khẳng định ngay hai p/s này không bằng nhau (3/5 và –4/7)

Hoạt động 3: Hoạt động nhóm

Yêu cầu HS làm ?1 và ?2 (SGK).

HS làm bài vào nháp

1. Định nghĩa

a) Nhận xét:

+) =

ta có: 1 . 6 = 3 . 2 (=6)

+) =

ta có: 3 . 8 = 4 . 6 (=24).

+) ¹

ta có: 2 . 5 ¹ 3 . 1

b) Định nghĩa: Hai phân số và gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c

c) Ví dụ:

= vì 4 . 10 = (-5).(-8).

2. Các ví dụ

(SGK)

?1 Hướng dẫn

?2 Hướng dẫn

Khẳng định ngay các cặp số đó không bằng nhau vì 1 phn số l dương và một phân số là âm nên chúng không bằng nhau

Đánh giá bài viết
1 881
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm