Giáo án Số học 6 bài 5: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 5: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 3: Tập hợp các số nguyên

Giáo án Số học 6 bài 4: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Giáo án Số học 6 bài 6: Luyện tập

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS biết so sánh hai số nguyên và tìm được số đối của một số nguyên

2. Kỹ năng: Rèn luyện tính chính xác của học sinh khi áp dụng quy tắc

3. Thái độ: Rèn luyện khả năng liên hệ giữa bài toán và thực tế cho HS

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Hãy biểu diễn các số sau trên trục số và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần: 5; 1;-6;0;-2?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Gía trị tuyệt đối của một số nguyên

GV: Cho biết trên trục số hai số đối nhau có đặc điểm gì?

HS: Trên trục số hai số đối nhau cách đều điểm 0và nằm về hai phía của điểm 0

GV: Điểm (-3) và điểm 3 cách nhau mấy đơn vị?

GV: Yêu càu HS làm ?3

HS: Làm ?3 và nêu khái niệm giá trị tuyệt đối của số nguyên a (SGK)

GV: Nêu kí hiệu của giá trị tuyện đối

GV: Nêu ví dụ SGK

GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện ?4

GV: Yêu cầu HS nêu nhận xét SGK

HS: Nêu nhận xét

GV: Tổng kết.

Hoạt động 2: Tìm số đối của một số nguyên

GV:Yêu cầu HS đọc đề bài.

GV: Bài toán yêu cầu gì?

GV: Hãy nhắc lại: Thế nào là hai số đối nhau?

GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện nhận xét và bổ sung thêm

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh

Hoạt động 3: Tính giá trị biểu thức

GV: Cho HS đọc đề bài

GV: Bài toán yêu cầu gì?

GV: Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tìm GTTĐ của một số nguyên?

GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm

GV: Nhận xét

Hoạt động 4: Tìm số liền trước, số liền sau của một số nguyên

GV: Yêu cầu HS đọc đề bài.

GV: Bài toán yêu cầu gì?

GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm

GV: Dùng trục số giải thích để HS dễ nhận biết hơn

2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên:

+ Điểm (-3) cách điểm 0 một khoảng là 3 đơn vị

+ Điểm 3 cũng cách điểm 0 một khoảng là 3 đơn vị

?3 Hướng dẫn

1 cách 0 là 1 ĐV

-1 cách 0 là 1 ĐV

-5 cách 0 là 5 ĐV

.......

* Khái niệm: (SGK)

?4 Hướng dẫn

* Nhận xét: (SGK)

Dạng: Bài tập tìm số đối của một số nguyên

Bài 21 trang 73(SGK)

Hướng dẫn

-4 có số đối là 4

6 có số đối là -6

có số đối là -5

có số đối là -3

4 có số đối -4

0 có số đối là 0

Dạng : Tính giá trị biểu thức

Bài 20 trang 73(SGK)

Hướng dẫn

a. =8-4=4

b. =7.3=21

c. =18:6=3

d. =153+53=206

Dạng : Tìm số liền trước, số liền sau của một số nguyên

Bài 22 trang 74(SGK)

Hướng dẫn

a. Số liền sau của 2 là 3

Số liền sau của -8 là -7

Số liền sau của 0 là 1

Số liền sau của -1 là -2

b. Số liền trước của -4 là -5

c. a = 0

Đánh giá bài viết
1 149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm