Giáo án Số học 6 bài 21: Luyện tập

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 21: Luyện tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 19: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Giáo án Số học 6 bài 20: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Giáo án Số học 6 bài 22: Ước và bội

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS được củng cố khắc sâu các kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

2. Kỹ năng: Có kĩ năng vận dụng thành thạo các dấu hiệu chia hết.

3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính chính xác khi tính toán. Đặc biệt HS biết kiểm tra kết quả của phép nhân.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9? Lấy ví dụ 1 số chia hết cho cả 2; 3; 5; 9.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Viết số

GV: Cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài toán.

GV: Bài toán yêu cầu gì?

GV: Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 3 thì có tính chất gì?

GV: Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 9 thì có tính chất gì?

GV: Cho 2 HS lên bảng trình bày cách thực hiện.

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm.

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh.

Hoạt động 2:Lựa chọn đáp án đúng

GV: Cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài toán.

GV: Bài toán yêu cầu gì?

GV: Cho đứng lên trình bày cách thực hiện.

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm.

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh.

GV: Nhấn mạnh lại các kết luận đúng. Và chỉ rõ giải thích cho HS nắm được các kết luận chưa khẳng định tính đúng của nó.

Hoạt động 3: Tìm số dư mà không thực hiện phép chia

GV: Giới thiệu cho HS các bài tập dạng trên

GV: Cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài toán.

GV: Không thực hiện phép chia ta làm như thế nào để tìm được phần dư?

GV: Cho 2 HS lên bảng trình bày cách thực hiện.

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm.

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh.

GV: Bài tập 110 cho ta biết điều gì? Các giá trị m, n do đâu mà có?

Các giá trị r, d do đâu mà có?

GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện.

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm.

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh.

Dạng 1: Viết số theo điều kiện cho trước

Bài tập106 (42 SGK )

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 3 là: 10 002.

b) Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 9 là: 10 008

Dạng 2: Lựa chọn

Bài tập 107 ( 42 SGK)

Câu

Đúng

Sai

a) Một số chia hế cho 9 thì chia hết cho 3

Đ

b) Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9

S

c) Một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3

Đ

d) Một số chia hết cho 45 thì chia hết cho 9

Đ

Dạng 3: Tìm số dư

Bài tập 108 (42 SGK )

1546 chia cho 9 dư 7, chia cho 3 dư 1

1527 chia cho 9 dư 6, chia cho 3 dư 0

2468 chia cho 9 dư 2, chia cho 3 dư 2

1011 chia cho 9 dư 1, chia cho 3 dư 1

Bài tập 109 ( 42 SGK)

a

16

213

827

468

m

7

6

8

0

Bài tập 110 (42 SGK )

a

78

64

72

b

47

59

21

c

3666

3776

1512

6

1

0

n

2

5

3

r

3

5

0

d

3

5

0

Đánh giá bài viết
1 159
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm