Giáo án Số học 6 bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 3: Tính chất cơ bản của phân số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 1: Mở rộng khái niệm về phân số

Giáo án Số học 6 bài 2: Phân số bằng nhau

Giáo án Số học 6 bài 4: Tính chất cơ bản của phân số

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1.Kiến thức: Giúp cho HS nắm được tính chất cơ bản của phân số qua các bài tập.

2. Kỹ năng: Vận dụng hợp lý các tính chất vào làm các bài tập.

3. Thái độ: Có tính cẩn thận, linh hoạt trong tính toán và giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Thế nào là hai phân số bằng nhau? Cho ví dụ minh họa.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Nhận xét

GV: Ta có:Hãy xét xem: ta đã nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với bao nhiêu để được phân số thứ hai?

GV: Hãy làm tương tự với:

GV: -2 có mối quan hệ như thế nào? đối với –4 và –12?

GV: Từ 2 vd trên cho hs rút ra nhận xét .

GV: yêu cầu HS làm miệng? 1 & ? 2

HS: đứng tại chỗ trả lời và giải thích.

Hoạt động 2: Tính chất cơ bản của phân số

GV: Trên cơ sở tính chất cơ bản của phân số đã học ở Tiểu học, dựa vào các ví dụ với các phân số có tử và mẫu là các số nguyên, em hãy rút ra: Tính chất cơ bản của phân số?

HS: Đọc tính chất SGK

GV: Nhấn mạnh điều kiện của số nhân, số chia trong công thức.

GV: Cho ví dụ

GV: Vậy ta có thể viết một phân số bất kỳ có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với (-1).

GV: Cho hs hoạt động nhóm ?3và viết thành 5 phân số khác bằng nó. Có thể viết được bao nhiêu phân số như vậy?

HS:Có vô số phân số bằng phân số trên

GV: hỏi thêm ở ? 3: Phép biến đổi trên dựa trên cơ sở nào?

GV: Phân số có thoả mãn điều kiện có mẫu số dương hay không?

GV: Như vậy mỗi phân số có vô số phân số bằng nó. Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ.

Trong dãy phân số bằng nhau này, có phân số mẫu dương, có phân số mẫu âm. Nhưng để các phép biến đổi được thực hiện dễ dàng người ta thường dùng phân số có mẫu dương.

1. Nhận xét: (SGK)

2. Tính chất cơ bản của phân số

*Ví dụ

?3 Viết mỗi phân số sau thành 1 phân số bằng nó có mẫu dương:

+Viết thành 5 phân số khác bằng nó

Đánh giá bài viết
1 259
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm