Giáo án Số học 6 bài 13: Quy tắc dấu ngoặc

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 13: Quy tắc dấu ngoặc được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 11: Phép trừ hai số nguyên

Giáo án Số học 6 bài 12: Luyện tập

Giáo án Số học 6 bài 14: Quy tắc dấu ngoặc

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1.Kiến thức: HS Hiểu và vận dụng được quy tắc dấu ngoặc (bỏ dấu ngoặc và cho số hạng vào trong dấu ngoặc).

2.Kỹ năng: HS biết khái niệm tổng đại số, viết gọn và các phép biến đổi trong tổng đại số.

3.Thái độ:Có thái độ cẩn thận trong tính toán.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

HS 1: Tính : a) 12-(-5-7) b) (-17)- (8-25)

HS 2: Nêu quy tắc trừ hai số nguyên? Áp dụng tính: 15 – (-9) – 4.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Quy tắc dấu ngoặc

GV: Đặt vấn đề

Hãy tính giá trị biểu thức

5+(42-15+17)-(42+17)

Nêu cách làm?

GV: Ta nhận thấy trong ngoặc thứ nhất và ngoặc thứ hai đều có 42+17, vậy có cách nào bỏ được cái ngoặc này đi thì việc tính toán sẽ dễ dàng hơn.

GV: Xây dựng quy tắc dấu ngoặc

GV: Cho HS làm ?1

GV: Qua ?1 hãy rút ra nhận xét: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đằng trước ta làm thế nào?

GV: Yêu cầu HS làm ?2

HS: Thực hiện ?2 trên bảng

GV: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc như thế nào?

HS: Dấu các số hạng giữ nguyên

GV: Từ đó cho biết: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc như thế nào?

GV: Yêu cầu HS phát biểu lại quy tắc bỏ dấu ngoặc (SGK)

HS: Phát biểu các quy tắc dấu ngoặc (SGK)

GV: Đưa ví dụ tính nhanh (SGK)

GV: Yêu cầu HS làm ?3

HS: Lần lượt hai HS thực hiện ?3 trên bảng

Hoạt động 2: Tổng đại số

GV: Giới thiệu như GSK

- Tổng đại số là một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên.

- Khi viết tổng đại số: Bỏ dấu của phép cộng và dấu ngoặc.

GV: Đưa ví dụ trên bảng và yêu cầu HS làm.

HS: Làm VD như yêu cầu

GV: Giới thiệu các phép biến đổi trong tổng đại số.

* các phép biến đổi trong tổng đại số:

- Thay đổi vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.

- Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tuỳ ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu trừ “-“ thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

GV: Nêu chú ý (SGK)

1. Quy tắc dấu ngoặc

?1 Hướng dẫn

a. Số đối của 2 là (-2)

Số đối của (-5) là 5

Số đối của là

b. Tổng các số đối của 2 và -5 là:(-2)+5=3.

Số đối của tổng cũng là 3.

Vậy “Số đối của một tổng bằng tổng các số đối của các số hạng”.

?2 Hướng dẫn

Tính và so sánh kết quả

a. 7+(5-13)=7+(-8)= -1

7+5+(-13)=12+(-13)= -1

7+(5-13) = 7+5+(-13)

b. 12-(4-6)=12-(-2)=12+2=14

12-4+6=8+6=14

12-(4-6) = 12-4+6

* Quy tắc: SGK-84.

Ví dụ: Tính nhanh

?3 Tính nhanh

a. (768-39)-768 = 768-39-768 = -39

b. (-1579)-(12-1579) = -1579-12+1579 = -12

2. Tổng đại số

VD: 5+(-3)-(-6)-(+7) = 5+(-3)+(+6)+(-7)

=5-3+6-7 =11-10 =1

u Chú ý: Nếu không sợ nhầm lẫn, ta có thể nói gọn tổng đại số là tổng.

Đánh giá bài viết
1 529
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm