Giáo án Số học 6 bài 27: Bội và ước của một số nguyên

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 27: Bội và ước của một số nguyên được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 25: Luyện tập

Giáo án Số học 6 bài 26: Bội và ước của một số nguyên

Giáo án Số học 6 bài 28: Ôn tập chương 2

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS nắm được khái niệm “ước và bội của một số nguyên” khái niệm “chia hết cho”.

Nắm được các tính chất liên quan đến khái niệm: “chia hết cho”

2. Kỹ năng:

  • Học sinh tìm thành thạo Bội, Ước của 1 số nguyên
  • Vận dụng thực hiện phép chia 2 số nguyên

3. Thái độ: Có tính cẩn thận, linh hoạt trong tính toán và giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu khái niệm bội và ước của một số nguyên ?Tìm tất cả các ước của (-15), 21?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Tìm tất cả các Ư của các số sau:

Tìm số nguyên x biết

Thử lại: 12 . (- 3) = - 36

Điền vào ô trống (bảng phụ)

Tìm hai cặp số nguyên a, b khác nhau sao cho a chia hết cho b và

b chia hết cho a

Đúng, sai (bảng phụ)

Tính giá trị của biểu thức

T/c 1 tích chia cho 1 số

Bảng phụ h. 27: Điền số thích hợp vào ô trống (Điền từ trên xuống)

Cho A = {2; - 3; 5}

B = {- 3; 6; - 9; 12}

Lập bảng tích

Bài tập 151: (SBT -73)

Ư (2) = {± 1; ± 2}

Ư (4) = {± 1; ± 2; ± 4}

Ư (13) = {± 1; ± 13}

Ư (1) = {± 1}

Bài tập 153: (SBT-73)

a, 12 . x = - 36

x = (- 36) : 12

x = - 3

b, 2 . |x| = 16

|x| = 8

x = ± 8

Bài tập 154: (SBT-74)

a

36 -16 3 -32 0 - 8

b

-12 - 4 -3 |- 16| 5 1

a:b

-3 4 - 1 - 2 0 - 8

Bài tập 155:

a, b là các cặp số nguyên đối nhau khác 0

VD: - 2 và 2; - 3 và 3, ...

Bài tập 156

a, (- 36) : 2 = - 18 Đ

b, 600 : (- 15) = - 4 S

c, 27 : (- 1) = 27 S

d, (- 65) : (- 5) = 13 Đ

Bài tập 157:

a, [(- 23) . 5] : 5 = - 23

b, [32 . (- 7)] : 32 = - 7

Bài tập 169:

a. Có 12 tích a.b được tạo thành

b. Có 6 tích > 0; 6 tích < 0.

c. Có 6 tích là B(9);

9; - 18; - 18; 27; - 45; - 36

d, Có 2 tích là Ư(12) là: - 6; 12

Đánh giá bài viết
1 259
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm