Giáo án Số học 6 bài 31: Bội chung nhỏ nhất

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 31: Bội chung nhỏ nhất được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 29: Luyện tập

Giáo án Số học 6 bài 30: Bội chung nhỏ nhất

Giáo án Số học 6 bài 32: Luyện tập

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Học sinh hiểu được thế nào là BCNN của nhiều số.

2. Kỹ năng:

  • Học sinh biết tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố, từ đó biết tìm BC của hai hay nhiều số.
  • Học sinh biết phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa hai qui tắc tìm BCNN và ƯCLN, biết tìm BCNN một cách hợp lí trong từng trường hợp cụ thể.

3. Thái độ: Vận dụng trong việc giải các bài toán.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

HS 1: Nêu quy tắc tìm BCNN của 2 hay nhiều số? Làm bài tập 149 a?

HS 2: BCNN của 2 hay nhiều số là gì? Làm bài tập 149 b,c.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Tìm BC thông qua tìm BCNN

GV: Cho HS nhắc lại nhận xét ở mục 1 SGK

GV: Ta có thể tìm BC thông qua BCNN như thế nào?

GV: Nhấn mạnh cách tìm BC thông qua BCNN.

GV: Cho ví dụ như SGK

GV: Cho HS lên bảng trình bày.

GV: Cho HS nhận xét .

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho HS

GV: Cho HS nêu cách tìm.

Hoạt động 2: Vận dụng

GV: Cho HS đọc đề bài

GV: Bài toán yêu cầu gì?

GV: Yêu cầu HS nêu hướng làm.

GV: Để tìm BC của 30 và 45 ta nên thực hiện như thế nào?

GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh

Hoạt động 3:Bài toán liên hệ thực tế

GV: Cho HS đọc đề bài

GV: Bài toán yêu cầu gì?

GV: Gọi số HS lớp 6C là a.

GV: Khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Vậy a có quan hệ như thế nào với 2, 3, 4, 8?

GV: Đến đây bài toán trở về giống các bài toán nào?

GV: Cho HS lên bảng trình bày nhận xét và bổ sung thêm

GV: Nhấn mạnh lại cách giải các dạng bài toán thực tế về BC.

3. Cách tìm BC thông qua tìm BCNN

Ví dụ: Cho A = {xN | x42; x70; x180, x<3700 }. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

Giải.

Vì x42; x70; x180, x<3700

Nên xBC(42;70;180)và x<3700

BCNN(42;70;180) = 1260

Mà BC(42;70;180) là bội của BCNN(42;70;180).

Vậy: A = {0; 1260; 2520}

* Để tìm bội chung của các số đã cho,ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

Dạng 1: Tìm BC có điều kiện

Bài tập153 (SGK-59)

Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45.

Hướng dẫn

Ta có: 30 = 2.3.5

45 = 32.5

BCNN(30;45) = 2.32.5 = 90

Vậy các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45 là: 0; 90; 180; 270; 360; 450.

Dạng 2: bài toán liên hệ thực tế

Bài tập 154( SGK-59).

Hướng dẫn

Gọi số HS của lớp 6C là a.

Theo bài toán:

aBC(2;3;4;8) và 35a60

BCNN(2;3;4;8) = 23.3 = 24

BC(2;3;4;8) = {0; 24; 48; 72; .... }

a = 48

Vậy số HS của lớp 6C là 48 học sinh.

Đánh giá bài viết
1 225
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm