Giáo án Số học 6 bài 19: Ôn tập học kì 1

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 19: Ôn tập học kì 1 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 17: Ôn tập học kì 1

Giáo án Số học 6 bài 18: Ôn tập học kì 1

Giáo án Số học 6 bài 20: Ôn tập học kì 1

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Ôn tập về tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9, số nguyên tố, hợp số, các ước chung , bội chung, ƯCLN, BCNN

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng so sánh các số nguyên, biểu diễn các số trên trục số, tìm các số trong một tổng chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9, tìm ƯCLN, BCNN của 2 hay nhiều số.

3. Thái độ: Rèn luyện khả năng hệ thống hóa và vận dụng vào bài toán thực tế cho HS.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (Xen vào bài mới)

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy -trò

Nội dungkiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Ôn tập về tính chất chia hết

Củng cố dấu hiệu chia hết dựa theo bài tập như phần ví dụ bên.

HS: Thực hiện bài tập:

- Cho các số: 160; 534; 251; 48 390; 3825.

a. Số nào chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9.

b. Số nào chia hết cho cả 2 và 5

GV: Lưu ý giải thích tại sao .

HS: lên bảng thực hiện bài tập 2

GV: Củng cố cách tìm số nguyên tố hợp số dựa vào tính chất chia hết của tổng và các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9.

GV: cho hs làm bài 3

I.Ôn tập về tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết, số nguyên tố và hợp số

Bài tập1:

a. Số nào chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9 là: 48 390

b. Số nào chia hết cho cả 2 và 5 là:160, 48 390

Bài tập 2: Điền chữ số vào dấu * để:

a/ 1*5* chia hết cho 5 và 9?

b/ *46* chia hết cho 2, 3, 5 và 9.

Bài tập 3: Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? Giải thích?

a) 717 = a

b) 6. 5 + 9. 31 = b.

c) 3. 8. 5 - 9. 13 = c.

Đánh giá bài viết
1 370
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm