Giáo án Số học 6 bài 12: Phép cộng phân số

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 12: Phép cộng phân số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 10: So sánh phân số

Giáo án Số học 6 bài 11: So sánh phân số

Giáo án Số học 6 bài 13: Phép cộng phân số

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

  • Thông qua các bài tập hs nắm chắc quy tắc về phép cộng các phân số cùng mẫu và không cùng mẫu.
  • Học sinh biết vận dụng quy tắc cộng hai phân số có cùng mẫu và không cùng mẫu. Có kỹ năng cộng nhanh và đúng.

2. Kỹ năng: Có ý thức nhận xét đặc điểm của các phân số để cộng nhanh và đúng (có thể rút gọn phân số trước khi cộng, rút gọn kết quả).

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận khoa học trong giải toán

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Hãy nhắc lại quy tắc cộng 2 phân số?Áp dụng tính:

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy -trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu

GV: Cho đề bài toán.

GV: Em hãy nêu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu?

GV: Khi công hai phân số cùng mẫu ta cần chú ý điều gì?

GV: Em có nhận xét gì về các phân số đã cho trên?

GV: Em hãy rút gọn các phấn số rồi thực hiện phép cộng?

GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện. HS nhận xét và bổ sung thêm

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh

Hoạt động 2: Thực hiện phép cộng hai phân số không cùng mẫu

GV: Cho đề bài toán.

GV: Em hãy nêu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu?

GV: Khi công hai phân số cùng mẫu ta cần chú ý điều gì?

GV: Em có nhận xét gì về các phân số đã cho trên?

GV: Em hãy rút gọn các phấn số rồi thực hiện phép cộng?

GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện.

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm Uốn nắn và thống nhất cách trình bày.

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 45 ra phiếu học tập

HS: Làm bài theo nhóm.Sau đó GV nhận xét bài làm của từng nhóm.

HS: Trình bày vào vở.

Dạng 1: Cộng hai phân số cùng mẫu

Bài tập1: Cộng các phân số sau:

Hướng dẫn

Dạng 2: Cộng hai phân số không cùng mẫu

Bài tập 2: Cộng các phân số sau:

Hướng dẫn

Bài tập 45 (SGK-26): Tìm x biết

a) x= =

b)

Þ x = 1.

Đánh giá bài viết
1 634
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm