Giáo án Số học 6 bài 8: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 8: Quy đồng mẫu nhiều phân số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 6: Rút gọn phân số

Giáo án Số học 6 bài 7: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Giáo án Số học 6 chương 3 bài 9: Luyện tập

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

  • HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu hai phân số, nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu hai phân số.
  • Có kĩ năng quy đồng mẫu hai phân số (các phân số này có mẫu là các số có không quá 3 chữ số)

2. Kỹ năng:

  • Rèn cho HS ý thức làm việc theo quy trình, thói quen tự học (qua việc đọc và làm theo HD của SGK tr.18).
  • Rèn luyện cách quy đồng mẫu hai phân số

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận khoa học trong tính toán

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu tính chất cơ bản của phân số và viết dưới dạng tổng quát?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Quy đồng mẫu nhiều phân số

GV: Yêu cầu làm ?2

Hãy tìm BCNN (2; 3; 5; 8)

HS: Mẫu chung nên lấy là BCNN(2; 5; 3; 8)

BCNN( 2 ; 5 ; 3 ; 8 ) = 23 . 3.5 =120

GV: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách lấy mẫu chung chia lần lượt cho từng mẫu.

GV: hướng dẫn HS trình bày:

GV: Hãy nêu các bước làm để quy đồng mẫu nhiều phân số có mẫu tương đương?

HS: Nêu như SGK

GV: Yêu cầu HS làm ?3

HS: Trình bày ?3 trên bảng

GV: yêu cầu HS tự trình bày phần b) và tự kiểm tra bài làm của bạn bên cạnh.

2. Quy đồng mẫu nhiều phân số

?2 Hướng dẫn

a) BCNN( 2; 5; 3; 8 ) =120

b) Do đó ta có:

* Quy tắc: SGK-18.

?3 Hướng dẫn

a) 30=2.3.5

BCNN(12;30) = 60

60:12 = 5

60: 30 = 2

b) HS tự trình bày

Đánh giá bài viết
1 116
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm