Giáo án Số học 6 chương 2 bài 16: Luyện tập

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 chương 2 bài 16: Luyện tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 14: Quy tắc dấu ngoặc

Giáo án Số học 6 bài 15: Quy tắc chuyển vế

Giáo án Số học 6 bài 17: Ôn tập học kì 1

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS hiểu và vận dụng đúng các tính chất của đẳng thức:

Nếu a = b thì a + c = b + c và ngược lại

Nếu a = b thì b = a.

2. Kỹ năng: Học sinh luôn phải ghi nhớ khi chuyển một số hạng của một đẳng thức từ vế này sang vế kia, ta phải đổi dấu của số hạng đó.

3. Thái độ: Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính, rèn tính cẩn thận cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

HS: Phát biểu các tính chất của đẳng thức.

* Tính chất:

Nếu a = b thì a + c = b + c

Nếu a + c = b + c thì a = b

Nếu a = b thì b = a

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Bài 1: Tìm x biết:

a/ 5 – (10 – x) = 7

b/ - 32 - (x – 5) = 0

c/ - 12 + (x – 9) = 0

d/ 11 + (15 – x) = 1

Bài 2: Tìm số nguyên x, biết rằng:

a) x + 7 = - 5 - 14

b) – 18 – x = - 8 – 13

c) 311 – x + 82 = 46 + (x – 21)

d)

e)

* GV yêu cầu HS làm bài 60

- Nêu yêu cầu của đề bài?

- Làm bài theo cá nhân

- GV chốt cho HS cách tính nhanh các tổng đại số, quy tắc dấu ngoặc.

? Tính tổng các số nguyên x sao cho: | x-2| 4.

? Để tính tổng các số nguyên x, trước tiên ta làm việc gì.

HS: Ta phải tìm x trước.

? Nêu các bước.

? Nêu những cách tìm x (1 cách trình bày theo hai kiểu)

HS: B1: Tìm x.

B2 : Tính tổng:

x- 2

x

? Nêu cách tính tổng.

HS: C1: Tính từ trái sang phải, thực hiện lần lượt.

C2: Nhóm các số theo quy luật rồi thực hiện phép tính.

* Lưu ý: Ta nên làm theo cách 2 để thực hiện nhanh chóng và đỡ bị nhầm.

Bài 1: Tìm x.

a/ 5 – (10 – x) = 7 5 – 10 + x = 7

- 5 + x = 7 x = 7 + 5 = 12.

Thử lại 5 – (10 – 12) = 5 – 10 + 12 = 7

Vậy x = 12 đúng là nghiệm.

b/ - 32 – (x -5) = 0 - 32 – x + 5 = 0

- 27 – x = 0 x = - 27

c/ x = 21

d/ x = 25

Bài 2 Giải:

a) x + 7 = - 5 - 14 x = -19 – 7x = - 26

b) – 18 – x = - 8 – 13

- 18 + 8 + 13 = xx = 23

c) 311 – x + 82 = 46 + (x – 21)

311 + 82 – 46 + 21 = x + x

2x = 368 x = 184

d)

3.x – 15 = 03.x = 15x = 5

Bài tập 60: (SGK-85)

a) (27 + 65) + (346 – 27 – 65)

= 27 + 65 + 346 – 27 – 65

= (27 – 27) + (65 – 65) + 346

= 346

b) (42 – 69 + 17) –(42 + 17)

= - 69

Bài tập 3: Tính tổng các số nguyên x sao cho: | x-2| 4.

Do: | x-2| 4

- 4 x- 2 4

- 4 + 2 x 4 + 2

- 2 x 6

x là các số :

-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5 ;6.

* Vậy ta có tổng:

-2 + (-1) + 0 +1 +2 +3 + 4+ 5 +6

= -2 + 2+(-1) + 1+ 3 + 4+ 5 + 6

= 18.

Bài tập: Tính tổng:

A= 2005 – 2003 – 2001 – 1999- …- 5 – 3- 1.

Ta có: A = 2005 – 2003 – 2001 - 1999 - …- 5 – 3 – 1

=> A= 2005-(2003+ 2001 + 1999 +…+ 3 +1)

Đặt B = 2003+ 2001 + 1999 +…+ 3 +1

=> A= 2005 – B.

Ta có: B = 1+ 3+ 5+ …+ 2003 có 1002 số hạng.

B = (1+ 2003). 1002 : 2

= 1002. 1002

= 1004004.

Vậy A= 2005 – 1004004

A= - 1001999

Đánh giá bài viết
1 153
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm