Giáo án Số học 6 bài 1: Mở rộng khái niệm về phân số

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 1: Mở rộng khái niệm về phân số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 28: Ôn tập chương 2

Giáo án Số học 6 bài 29: Ôn tập chương 2

Giáo án Số học 6 bài 2: Phân số bằng nhau

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa khái niệm phân số đã học ở tiểu học và khái niệm phân số ở lớp 6.

2. Kỹ năng:

  • Viết được các phân số mà tử và mẫu là các số nguyên.
  • Thấy được số nguyên cũng được coi là phân số với mẫu là 1.
  • Biết dùng phân số để biểu diễn một nội dung thực tế.

3.Thái độ: Có tính cẩn thận, linh hoạt trong tính toán và giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tổ chức:

2.Kiểm tra bài cũ: (Không)

3. Bài mới: Giới thiệu các kiến thức trong chương.

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Khái niệm phân số

GV: Hãy nêu vài ví dụ về phân số và ý nghĩa của tử và mẫu em đã học ở Tiểu học?

GV: Vậy –¾ có phải là phân số không?

GV: Với việc dùng phân số, ta có thể ghi được kết quả của phép chia hai số tự nhiên cho dù số bị chia có chia hết hay không chia hết cho số bị chia.

Chẳng hạn 6 : 3 = 6/3 = 2

6 : 5 = 6/5

GV: Hãy tính : -6 : 3 ; -6 : 5

HS: tính vào nháp

GV: Làm thế nào để biểu diễn thương phép chia –6 cho 5? Hy suy nghĩ để tìm cch giải quyết.

GV: Phân số –6/5 có tử và mẫu như thế nào?

HS: Tử và mẫu là các số nguyên.

GV: Hãy nêu dạng tổng quát của phân số đã học ở Tiểu học?

GV: Qua ví dụ trên, phát biểu dạng tổng quát của phân số a/b với a;b Î Z

GV: Chính xác hoá khái niệm. Và ghi bảng.

GV: Cho HS nêu một số VD về phân số

HS: nêu VD

Hoạt động 2: Tìm hiểu các ví dụ

GV: Nêu ví dụ GSK

GV: Tại sao mẫu số không thể bằng 0?

HS: Vì số 0 nằm dưới mẫu thì phn số khơng xc định.

GV: Yêu cầu HS làm ?1; ?2; ?3

HS: HS làm vào nháp

GV: Chính xác hoá câu trả lời và thông báo nhận xét (SGK).

1. Khái niệm phân số

Ví dụ: Một cái bánh được chia thành 4 phần bằng nhau, lấy ra 3 phần thì ta nói rằng: “đã lấy ¾ cái bánh”.

Tổng quát : Người ta gọi với a, b Î Z, b ¹ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số

2. Ví dụ.

Là những phân số.

?1 Hướng dẫn

Học sinh tự trình by

?2 Hướng dẫn

Cách viết đúng là a và c.

?3 Hướng dẫn

Mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số có mẫu là 1.

Nhận xét: Số nguyên a có thể viết là

Đánh giá bài viết
7 737
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm