Giáo án Số học 6 bài 4: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 4: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên

Giáo án Số học 6 bài 3: Tập hợp các số nguyên

Giáo án Số học 6 bài 5: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS biết so sánh hai số nguyên và tìm được số đối của một số nguyên

2. Kỹ năng: Rèn luyện tính chính xác của học sinh khi áp dụng quy tắc

3. Thái độ: Rèn luyện khả năng liên hệ giữa bài toán và thực tế cho HS

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Tập hợp các số nguyên gồm các loại số nào? Tìm số đối của các số: 7; -3; 0; 5?

3. Bài mới:

Hoạt độngcủa thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: So sánh hai số nguyên

GV: So sánh giá trị số 3 và 5. Đồng thời so sánh vị trí điểm 3 và 5 trên trục số.

GV: Hãy rút ra nhận xét về so sánh hai số tự nhiên?

HS: Trong hai số tự nhiên khác nhau có một số nhỏ hơn số kia và trên trục số điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn.

GV: Tương tự với việc so sánh hai số nguyên: Trong hai số nguyên khác nhau có một số nhỏ hơn số kia

a nhỏ hơn b; a<b

hay b lớn hơn a; b>a

GV: Yêu cầu HS làm ?1

HS: Làm ?1 theo yêu cầu

GV: Nhận xét, Giới thiệu chú ývề số liền trước, số liền sau yêu cầu HS lấy ví dụ

GV: Yêu cầu HS làm ?2

GV: Tổng kết

Hoạt động 2: Luyện tập

GV: Yêu cầu HS đọc đề bài.

GV: Bài toán yêu cầu gì?

GV: Vẽ trục số để giả thích cho rõ, dùng nó để giải các câu a,b,c,d bài 18

GV: Yêu cầu HS lên bảng trình bài

GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh

GV: Nhận xét

1. So sánh hai số nguyên:

*Nhận xét 1: Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

?1 Hướng dẫn

a. Điểm -5 nằm bên trái điểm -3, nên -5 nhỏ hơn -3, và viết: -5<-3

b. Điểm 2 nằm bên phải điểm -3, nên 2 lớn hơn -3, và viết: 2>-3

c. Điểm -2 nằm bên trái điểm 0, nên -2 nhỏ hơn 0, và viết: -2<0

uChú ý: (SGK)

?2 Hướng dẫn

a. 2<7 b. -2>-7

c. -4<2 d. -6<0

e. 4>-2 g. 0<3

* Nhận xét 2:

-Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0

-Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0

-Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào.

Dạng : So sánh hai số nguyên

Bài:18 trang 73(SGK)

Hướng dẫn

a. Số a chắc chắn là số nguyên dương

b. Không, số b có thể là số nguyên dương (1;2) hoặc số 0

c. Không, số c có thể là 0

d. Chắc chắn

Bài: 19 trang 73(SGK)

Hướng dẫn

a. 0 < +2

b. -15 < 0

c. -10 < -6 hoặc -10 <+6

+3 < +9 hoặc -3 < +9

Đánh giá bài viết
4 310
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm