Giáo án Số học 6 bài 20: Ôn tập học kì 1

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 20: Ôn tập học kì 1 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 18: Ôn tập học kì 1

Giáo án Số học 6 bài 19: Ôn tập học kì 1

Giáo án Số học 6 bài 21: Nhân hai số nguyên khác dấu

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố,hệ thống hoá các kiến thức của chương trình học kỳ 1. Cộng, trừ các số nguyên, quy tắc dấu ngoặc.

2. Kỹ năng: Học sinh giải thành thạo các bài toán đố. Vận dụng thành thạo quy tắc dấu ngoặc để tính toán.

3. Thái độ: Có tính cẩn thận, linh hoạt trong tính toán và giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

? Phát biểu quy tắc dấu ngoặc.

Bỏ dấu ngoặc rồi tính: 56 - (- 4 + 3) + (- 35 - 79 + 67)

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Ôn tập cách tính nhẩm và tính nhanh:

( đề bài có trong bảng phụ)

Bài 1:Tính(sau khi bỏ dấu ngoặc):

a/ -16+(45-37)-(23-32)

b/56-(-35-23)+(34-18)

GV: Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì?

HS:Bỏ dấu ngoặc sau đó thực hiện phép tính.

HS: Hai hs lên bảng làm.

Bài 2/Tính nhanh:

a/-56-(47-56)+33

b/168+(35-68)-35

GV :Để tính nhanh biểu thức ta cần làm gì?

HS:Ta áp dụng quy tắc tính tổng đại số.

Hai hs lên bảng làm

Bài 3/: Tìm x, biÕt.

a) x + 32 = 20

b) 2 – x = 17 – ( - 5)

c) 3x – 6 = 33 : 32

GV Cho 3 HS lên bảng thực hiện

HS: Ba HS lên bảng thực hiện

HS: nhận xét

GV: nhận xét và sửa sai nếu có.

Bài 4: Số học sinh khối 6 khoảng từ 80 đến 100 học sinh. Khi xếp hàng 6, hàng 5 đều vừa đủ học sinh. Tính số học sinh khối 6?

GV: gọi hs nêu cách làm.

HS: lên bảng thực hiện.

HS: Nhận xét.

GV: Nhận xét và sửa sai nếu có.

Bài 1

Tính (sau khi bỏ dấu ngoặc)

a/ -16+(45-37)-(23-32)=

-16+45-37-23+32=1

b/

56-(-35-23)+(34-18)=

56 +35+23+34-18=130

Bài 2: Tính nhanh:

a/-56-(47-56)+33= - 56-47+56+33=

-47+33=-14

b/168+(35-68)-35= 168+35-68-35=100

Bài 3: Tìm x

a/ x + 32 = 20

x = 20 – 32

x = 20 + (-32)

x = - 12

b) 2 x =17 (- 5)

2 – x = 17 + 5

2 – x = 22

x = 2 – 22

x = 2 + (-22)

x = - 20

c) 3x – 6 = 33 : 32

3x – 6 = 3

3x = 3 + 6

3x = 9

x = 9 : 3

x = 3

Bài 4 Giải

Gọi số học sinh khối 6 là a ( học sinh

Theo bài ra: a⋮6 ; a⋮5 và 80 £ a £ 100

=> a Î BC(6,5) và 80 £ a £ 100

Ta có 6 = 3.2; 5 = 5 nên BCNN(6,5) = 2.3.5 = 30

=> BC(6,5) = B(30) = { 0, 30,60,90,120, …}

Vì 80 £ a £ 100 nên a = 90

Vậy số học sinh khối 6 là 90 học sinh

Đánh giá bài viết
1 245
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm