Giáo án Số học 6 bài 39: Ôn tập cuối năm

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 39: Ôn tập cuối năm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 37: Ôn tập chương 3

Giáo án Số học 6 bài 38: Ôn tập chương 3

Giáo án Số học 6 bài 40: Ôn tập cuối năm

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1.Kiến thức:

  • Ôn tập một số kí hiệu tập hợp
  • Ôn tập về các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
  • Số nguyên tố và hợp số. Ước chung và bội chung của hai hay nhiều số.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng rút gọn phân số, so sánh phấn số, tính giá trị biểu thức, tìm x

3. Thái độ: Rèn luyện khả năng so sánh, phân tích, tổng hợp cho HS.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập .

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (Xen vào bài mới)

3. Bài mới:

giáo án môn toán 6

Đánh giá bài viết
3 327
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm