Giáo án Số học 6 bài 17: Phép trừ phân số

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 17: Phép trừ phân số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 15: Luyện tập

Giáo án Số học 6 bài 16: Phép trừ phân số

Giáo án Số học 6 bài 18: Luyện tập

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Thông qua các bài tập hs nắm được định nghiã về số đối và biết cách trừ các phân số.

2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng tìm số đối, có kỹ năng thực hiện phép trừ phân số.

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác khi thực hiện phép trừ phân số

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu các tính chất của phép cộng phân số?Nêu quy tắc trừ hai phân số?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy -trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Tìm số x và hoàn thành phép tính.

GV: Đưa bài tập trên bảng

GV: Muốn tìm số hạng chưa biết của 1 tổng ta làm thế nào?

HS: Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

GV: Trong phép trừ, muốn tìm số trừ ta làm thế nào?

HS: Lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

GV: Gọi 4 hs lên bảng làm bài tập

HS: Ln bảng trình by bi giải.

GV: Nhận xét.

* Bài: 64/34SGK

GV: Hướng dẫn hs dự đoán:

HS: Tương tự hs lên bảng làm bài tập, các hs khác làm vào vở và nhận xét.

GV: Lưu ý HS rút gọn để phù hợp với tử hoặc mẫu đã có ở phân số cần tìm.

Hoạt động 2: Bài toán thực tế

GV: Gọi HS đọc đề bài và tóm tắt đề bài.

HS: Thời gian có: Từ 19 h -> 21 h 30 ‘.

Rửa bát: giờ; quét nhà: giờ.

Làm bài: 1giờ; xem phim: 45 ph = giờ

GV: Muốn biết Bình có đủ thời gian để xem hết phim hay không ta làm thế nào?

HS: Phải tính được số thời gian Bình có và tổng số thời gian Bình làm các việc, rồi so sánh 2 thời gian đó.

GV: Yêu cầu HS ln bảng trình bày bài giải.

HS: Trình by bi giải trn bảng.

Hoạt động 3: Điền vào chỗ trống

GV: Gọi 1 hs lên bảng.

GV: cho HS hoạt động nhóm.

HS: Hoạt động nhóm.

GV: Cho HS cả lớp nhận xét các nhóm làm bài.

GV: Cho hs rút ra nhận xét.

HS: Rút ra nhận xét.

Dạng 1: Tìm x

Bài tập 1: Tìm x, biết:

Bài tập 64(SGK) Hoàn thành phép tính:

Dạng 2: Bài toán thực tế

Bài tập 65 (SGK):

Số thời gian Bình có là:

21h30’–19h=2h30’=h.

Tổng số giờ Bình làm việc là:

Vậy Bình vẫn còn đủ thời gian xem hết phim

Dạng 3: Điền vào chỗ trống

Bài tập 66 (SGK)

· Nhận xét:

Số đối của số đối của 1 số bằng chính nó.

Đánh giá bài viết
1 81
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm