Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Getting Started

Tiếng Anh 12 Unit 1 Getting Started

Nằm trong bộ tài liệu Giải tiếng Anh 12 Kết nối tri thức theo từng Unit, Soạn tiếng Anh 12 Unit 1 Life stories we admire Getting started giúp các em chuẩn bị bài tập SGK tiếng Anh hiệu quả.

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Getting Started

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen and read

(Nghe và đọc)

Bài nghe

2. Read the conversation again and circle the correct answer to complete each of the sentences.

(Đọc lại đoạn hội thoại và khoanh tròn câu trả lời đúng để hoàn thành mỗi câu.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Getting Started

Gợi ý đáp án

1 - Hue

2 - operated on

3 - young

4 - more than three decades

3. Find words and a phrase in 1 with the following meanings.

(Tìm từ và cụm từ trong phần 1 có nghĩa sau.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. accounts

2. death

3. devoting

4. youth

4. Complete the sentences based on the conversation.

(Hoàn thành các câu dựa vào đoạn hội thoại.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. wrote

2. was working

3. was killed

4. was doing her study

5. kept

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Getting Started đầy đủ nhất.

>> Bài tiếp theo: Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 1 Getting Started

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Global Success

    Xem thêm