Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 9: Căn bậc ba

Toán lớp 9 bài 9: Căn bậc ba

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 9: Căn bậc ba. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Toán của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

Giải bài tập Toán 9 bài 67 trang 36 sgk- tập 1

Hãy tìm

\sqrt[3]{512};\ \ \ \ \ \ \ \ \ \sqrt[3]{-729};\ \ \ \ \ \ \sqrt[3]{0,064};\ \ \sqrt[3]{-0,216};\ \sqrt[3]{-0,008}

Hướng dẫn giải:

Phân tích số dưới dấu căn ra thừa số nguyên tố hoặc đổi thàng phân số

\sqrt[3]{512}=\sqrt{2^9}=\sqrt[3]{\left(2^3\right)^3}=2^3=8;

\sqrt[3]{-729}=-\sqrt[3]{729}=-\sqrt[3]{3^6}=-\sqrt[3]{\left(3^2\right)^3}=-3^2=-9;

\sqrt[3]{0,064}=\sqrt[3]{\frac{64}{1000}}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5};

\sqrt[3]{-0,216}=\sqrt[3]{-\frac{216}{1000}}=-\sqrt[3]{\frac{216}{1000}}=-\frac{6}{10}=-\frac{3}{5}

\sqrt[3]{-0,008}=-\sqrt[3]{\frac{8}{1000}}=-\frac{2}{10}=-\frac{1}{5}

Bài 68 trang 36 sgk Toán 9 - tập 1

Tính

a.\ \sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{-8}-\sqrt[3]{125}

b.\ \frac{\sqrt[3]{135}}{\sqrt[3]{5}}-\sqrt[3]{54}.\sqrt[3]{4}

Hướng dẫn giải:

a)

\sqrt[3]{\frac{135}{5}}-\sqrt[3]{54.4}

\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{216}

= 3 - 6 = -3

Bài 69 trang 36 sgk Toán 9 - tập 1

So sánh

Toán lớp 9 bài 9: Căn bậc ba

Đánh giá bài viết
6 606
Giải bài tập Toán lớp 9 Xem thêm