Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Hàm số bậc nhất

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn bài Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Hàm số bậc nhất. Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong SGK lớp 9, giúp các bạn học sinh nắm chắc đồng thời vận dụng tốt vào giải bài tập hàm số bậc nhất này. Sau đây là tài liệu mời các bạn cùng tham khảo

Bài tiếp theo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất

Giải bài tập Toán 9 bài 8 trang 48 sgk tập 1

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghich biến.

a) y = 1 - 5x;

b) y = -0,5x;

c) y=\sqrt{2}\left(x+1\right)+\sqrt{3}

d) y = 2x2 + 3.

Giải:

a) y = 1 - 5x là một hàm số bậc nhất với a = -5, b = 1. Đó là một hàm số nghịch biến vì -5 < 0.

b) y = -0,5x là một hàm bậc nhất với a ≈ -0,5, b = 0. Đó là một hàm số nghịch biến vì -0,5 < 0.

c) y=\sqrt{2}\left(x+1\right)+\sqrt{3} là một hàm số bậc nhất với a=\sqrt{2}, b=\sqrt{3}-\sqrt{2} . Đó là một hàm số đồng biến vì \sqrt{2}>0.

d) y = 2x2 + 3 không phải là một hàm số bậc nhất vì nó không có dạng y = ax + b, với a ≠ 0.

Giải bài tập Toán 9 bài 9 trang 48 sgk tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến;

b) Nghịch biến.

Giải:

a) Hàm số: y=(m−2)x+3 đồng biến trên R:

⇔m−2>0⇔m>2

b) Hàm số: y=(m−2)x+3 nghịch biến trên R:

⇔m−2<0⇔m<2

Giải bài tập Toán 9 bài 10 trang 48 sgk tập 1

Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của hình đó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.

Giải:

Khi bớt mỗi kích thước x (cm) thì được một hình chữ nhật có các kích thước là 20 - x (cm) và 30 - x (cm).

Khi đó chu vi của hình chữ nhật là y=2(20−x+30−x) hay y=100−4x

Giải bài tập Toán 9 bài 11 trang 48 sgk tập 1

Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ:

A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1).

Giải:

Xem hình sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Hàm số bậc nhất

Giải bài tập Toán 9 bài 12 trang 48 sgk tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Giải:

Theo đề bài ta có:

Hàm số: y=ax+3 đi qua điểm A(1;2,5)

\Leftrightarrow2,5=1.a+3\Leftrightarrow a=-\frac{1}{2}

Và hàm số đó là y=-\frac{1}{2}x+3

Giải bài tập Toán 9 bài 13 trang 48 sgk tập 1

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?

a.\ y=\sqrt{5-m}\left(x-1\right)

b.\ y=\frac{m+1}{m-1}x+3,5

Giải:

Muốn cho một hàm số là hàm số bậc nhất thì nó phải có dạng y = ax + b, với a ≠ 0. Do đó:

a) Điều kiện để hàm số y=\sqrt{5-1}\left(x-1\right)là hàm bậc nhất khi: \sqrt{5-m}\ne0 hay 5 - m > 0. Suy ra m < 5.
b) Điều kiện để hàm số y=\frac{m+1}{m-1}x+3,5 là hàm bậc nhất khi: \frac{m+1}{m-1}\ne0 hay m + 1 ≠ 0, m - 1 ≠ 0. Suy ra m ≠ ± 1.

Trên đây VnDoc đã hướng dẫn cho các bạn học sinh bài 2 Toán 9: Hàm số bậc nhất. Với lời giải chi tiết các bạn có thể so kết quả của mình từ đó nắm chắc kiến thức Toán lớp 9. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với VnDoc để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé

..................................................

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Hàm số bậc nhất. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Toán lớp 9, Giải bài tập Toán lớp 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
8 5.815
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 9 Xem thêm