Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Toán của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

Bài tiếp theo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 80:

Sử dụng bảng, tìm cotg 47o24’.

Lời giải

cotg 47o24’=0,9195

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 80

Sử dụng bảng, tìm tg 82o13’.

Lời giải

tg 82o13’=7,316

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 81

Sử dụng bảng tìm góc nhọn α, biết cotg α = 3,006

Lời giải

cotg α = 3,006 ⇒ α = 18o 24'

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 81

Tìm góc nhọn (làm tròn đến độ), biết cos α = 0,5547.

Lời giải

cos α = 0,5547 ⇒ α ≈ 56o

Bài 18 (trang 83 SGK Toán 9 Tập 1)

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin 40o12';

b) cos52o54'

c) tg63o36';

d) cotg25o18'

Lời giải:

a) Dùng bảng lượng giác: sin 40o12' ≈ 0,6455

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

b) cos52o54' ≈ 0,6032

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

c) tg63o36' ≈ 2,0145

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

d) cotg25o18' ≈ 2,1155

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

(Lưu ý: Vì trong máy tính không có nút tính cotg nên ta phải tính tg trước rồi nhấn phím nghịch đảo.)

Bài 19 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1)

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) sin x = 0,2368; b) cosx = 0,6224

c) tgx = 2,154; d) cotgx = 3,251

Lời giải:

a) Dùng bảng lượng giác sinx = 0,2368 => x ≈ 13o42'

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

b) x ≈ 51o31'

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

c) x ≈ 65o6'

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

d) x ≈ 17o6'

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

Bài 20 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1)

Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chính) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin70o13';

b) cos25o32'

c) tg43o10';

d) cotg32o15'

Lời giải:

a) Dùng bảng: sin 70o13' ≈ 0,9410

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

b) cos25o32' ≈ 0,9023

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

c) tg43o10' ≈ 0,9380

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

d) cotg32o15' ≈ 1,5850

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

Bài 21 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1)

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng:

sin x = 0,3495; b) cos x = 0,5427;

c) tg x = 1,5142; d) cotg x = 3,163

Lời giải:

a) Dùng bảng sinx ≈ 0,3495 => x ≈ 20o

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

b) x ≈ 57o

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

c) x ≈ 57o

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

d) x ≈ 18o

- Cách nhấn máy tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

Bài 22 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1)

So sánh:

a) sin 20ovà sin 70o;

b) cos25ovà cos63o15'

c) tg 73o20' và tg 45o;

d) cotg 2ovà cotg 37o40'

Lời giải:

a) Vì 20o< 70onên sin 20o < sin70o (góc tăng, sin tăng)

b) Vì 25o< 63o15' nên cos25o> cos 63o15' (góc tăng, cos giảm)

c) Vì 73o20' > 45o nên tg73o20' > tg45o(góc tăng, tg tăng)

d) Vì 2o< 37o40' nên cotg 2o> cotg 37o40' (góc tăng, cotg giảm )

Bài 23 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1)

Tính

Lời giải: Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

(Gợi ý: Sử dụng tính chất lượng giác của hai góc phụ nhau)

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

b) tg58o– cotg32o= tg58o – tg(90o – 32o)

= tg58o – tg58o = 0

Bài 24 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1)

Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần:

a) sin78o, cos14o, sin 47o, cos87o

b) tg73o, cotg25o, tg62o, cotg38o

Lời giải:

(Gợi ý: Bài này có 2 cách làm. Cách 1 là sử dụng máy tính. Cách 2 là sử dụng tính chất lượng giác của hai góc phụ nhau để đưa về cùng một tỉ số lượng giác rồi so sánh. Cách 2 nhanh hơn.)

a) Ta có: sin 78o= cos12o; sin 47o= cos 43o

Vì 12o < 14o < 43o < 87o

nên cos 12o > cos 14o > cos 43o > cos 87o

Suy ra: cos 87o < sin47o < cos14o < sin78o

b) Ta có: cotg25o= tg65o; cotg38o= tg52o.

Vậy: cotg38o < tg62o < cotg25o < tg73o

Bài 25 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1)

So sánh:

a) tg25o và sin 25o;

b) cotg 32o và cos32o

c) tg45o và cos45o;

d) cotg60o và sin30o

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

Trên đây VnDoc đã hướng dẫn cho các bạn học sinh bài 3 Toán 9: Bảng lượng giác. Với lời giải chi tiết các bạn có thể so kết quả của mình từ đó nắm chắc kiến thức Toán lớp 9. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với VnDoc để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé

..................................................

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Toán lớp 9, Giải bài tập Toán lớp 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 3.380
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 9 Xem thêm