Giải bài tập trang 132 SGK Hóa lớp 9: Nhiên liệu

1 803

Giải bài tập trang 132 SGK Hóa lớp 9: Nhiên liệu

Mời các bạn tham khảo tài liệu Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 132 sách giáo khoa Hóa 9: Nhiên liệu. Tài liệu sẽ giúp các bạn hệ thống lại kiến thức lý thuyết, biết cách phân loại các bài tập dựa vào các định hướng, gợi ý cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các bạn biết thêm những phương pháp giải bài tập hiệu quả hơn.

Giải bài tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9: Benzen

Giải bài tập trang 122 SGK Hóa lớp 9: Axetilen

Giải bài tập trang 119 SGK Hóa lớp 9: Etilen

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Nhiên liệu

1. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.

2. Phân loại

  • Nhiên liệu rắn: than đá, gỗ...
  • Nhiên liệu lỏng: xăng, dầu hỏa, cồn...
  • Nhiên liệu khí: khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí than...

Giải bài tập trang 132 SGK Hóa lớp 9

Bài 1. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

a) vừa đủ       b) thiếu        c) dư.

Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích.

Hướng dẫn giải: Câu a đúng, câu b sai vì nhiên liệu không cháy hết. Câu c sai vì khi đo phải cung cấp năng lượng để làm nóng không khí dư

Bài 2. Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.

Hướng dẫn giải: Chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất lỏng và các chất rắn vì dễ tạo ra được hỗn hợp với không khí, khi đó diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí nhiều hơn so với chất lỏng và chất rắn.

Bài 3. Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau:

a) Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong.

b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa.

c) Đẩy bớt cửa lò khi ủ bếp.

Hướng dẫn giải

a) Tăng diện tích tiếp xúc giữa than và không khí

b) Tăng lượng oxi (có trong không khí) để quá trình cháy diễn ra dễ dàng hơn

c) Giảm lượng oxi (có trong không khí) để hạn chế quá trình cháy.

Bài 4. Hãy quan sát hình vẽ 4.24 và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn.

Giải bài tập trang 132 SGK Hóa lớp 9

Hướng dẫn giải: Trường hợp bóng dài sẽ cháy sáng hơn và ít muội hơn vì lượng không khí được hút vào nhiều hơn nên dầu sẽ được đốt cháy hoàn toàn.

Đánh giá bài viết
1 803
Giải bài tập Hóa học 9 Xem thêm