Giáo án unit 12: Sports and pastimes

Giáo án Tiếng anh lớp 6

Giáo án unit 12: Sports and pastimes được đội ngũ biên tập của VnDoc tuyển chọn kỹ càng từ các giáo án của giáo viên đang tham gia giảng dạy bộ môn này trong cả nước. Với cách trình bày logic, chúng tôi hy vọng giáo án này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của quý thầy cô giáo.

Giáo án Tiếng Anh 6 unit 13

Giáo án Tiếng Anh 6 unit 14

UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES

A. What are they doing? (A1, 2, 3, 4, 5, 6)

I. Objectives

- Ss will be able to talk about sporting activities and pastimes.

II. Language content

* Vocabulary:

 • sport (n) thể thao
 • pastime (n) trò giải trí
 • swim (v) bơi
 • badminton (n) môn cầu lông
 • skip (v) nhảy dây
 • jog (v) đi bộ thể dục
 • table tennis (n) môn bóng bàn
 • aerobics (n) môn thể dục nhịp điệu

* Grammar: Review: present progressive tense

What is he/ she doing? He' She is .....

What are they doing? They are .......

III. Teaching aids

- Extra board

IV. Procedure

* Organization

* New lesson

1. Warm up

Teacher's activitiesStudents' activitiesContent

- T asks sts some questions.

- T gives feedback and presents the lesson.

- Sts listen and answer.

- Sts listen and write down.

- What are you doing?

- Are you learning English?

- Are you writing the lesson?

Đánh giá bài viết
1 680
Sắp xếp theo

  Giáo án Tiếng anh lớp 6

  Xem thêm