Trắc nghiệm bài Sinh trưởng ở thực vật (Phần 1)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm bài Sinh trưởng ở thực vật (Phần 1). Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Sinh học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

1. Trắc nghiệm bài Sinh trưởng ở thực vật

Câu 1: Cây nào dưới đây không có mô phân sinh bên?

A. Ổi

B. Bàng

C. Mít

D. Dừa

Câu 2: Cây nào dưới đây có mô phân sinh lóng?

A. Lúa

B. Tất cả các phương án còn lại

C. Ngô

D. Mía

Câu 3: Loại mô phân sinh nào dưới đây có ở mọi loài thực vật?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh

D. Mô phân sinh lóng

Câu 4: Khi cắt ngang thân cây gỗ lâu năm thì trong các thành phần dưới đây, thành phần nào sẽ nằm trong cùng (sát với phần tủy)?

A. Mạch gỗ sơ cấp

B. Mạch gỗ thứ cấp

C. Mạch rây sơ cấp

D. Mạch rây thứ cấp

Câu 5: Bạch đàn thường có tốc độ tăng trưởng chiều dài thân nhanh hơn so với lim. Điều này phản ánh vai trò của nhân tố nào đối với sự sinh trưởng của thực vật?

A. Nhiệt độ

B. Đặc điểm di truyền

C. Thời kì sinh trưởng

D. Ánh sáng

Câu 6: Sinh trưởng thứ cấp không có ở loài thực vật nào dưới đây?

A. Hồng xiêm

B. Mít

C. Ngô

D. Chanh

Câu 7: Trong cấu tạo của cây thân gỗ lâu năm, thành phần nào dưới đây nằm gần với phần biểu bì nhất?

A. Mạch gỗ sơ cấp

B. Mạch gỗ thứ cấp

C. Mạch rây thứ cấp

D. Mạch rây sơ cấp

Câu 8: Vòng năm được biểu hiện rõ nét nhất trong cấu tạo cắt ngang của cây thân gỗ sống ở vùng?

A. nhiệt đới.

B. á nhiệt đới.

C. ôn đới.

D. hàn đới.

Câu 9: Ánh sáng tác động lên sự sinh trưởng thông qua mấy phương diện?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 10: Tế bào thực vật chỉ có thể sinh trưởng trong điều kiện độ no nước của chúng không thấp hơn bao nhiêu phần trăm?

A. 90%

B. 95%

C. 99%

D. 87%

Câu 11: Hiện tượng ưu thế đỉnh ở thực vật có mối liên quan mật thiết với loại hoocmôn nào?

A. Xitôkinin

B. Axit abxixic

C. Auxin

D. Gibêrelin

Câu 12: Hoocmôn nào dưới đây có vai trò kích thích sự phát triển của chồi bên?

A. Gibêrelin

B. Auxin

C. Êtilen

D. Xitôkinin

Câu 13: Để tạo quả không hạt, người ta không sử dụng hoocmôn nào dưới đây?

A. Gibêrelin

B. Auxin

C. Axit abxixic

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 14: Trong nuôi cấy mô thực vật, tương quan giữa hai loại hoocmôn nào sẽ điều tiết sự phát triển của mô callus?

A. Auxin và axit abxixic

B. Gibêrelin và auxin

C. Xitôkinin và gibêrelin

D. Auxin và xitôkinin

Câu 15: Đối với việc điều tiết trạng thái sinh lí của hạt, cặp hoocmôn nào dưới đây có tác dụng trái ngược nhau?

A. Êtilen và axit abxixic

B. Xitôkinin và auxin

C. Gibêrelin và axit abxixic

D. Êtilen và auxin

Câu 16: Hoocmôn nào dưới đây tham gia vào hoạt động hướng động, ứng động ở thực vật?

A. Êtilen

B. Xitôkinin

C. Gibêrelin

D. Auxin

Câu 17: Hoocmôn thực vật có đặc điểm nào sau đây?

A. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác trong cây

B. Tất cả các phương án còn lại

C. Có hoạt tính cao

D. Có tính chuyên hoá thấp hơn hoocmôn của động vật bậc cao

Câu 18: Loại hoocmôn nào sản sinh trong hầu hết các bộ phận của cơ thể thực vật?

A. Axit abxixic

B. Auxin

C. Xitôkinin

D. Êtilen

Câu 19: Gibêrelin không có tác dụng sinh lí nào dưới đây?

A. Tăng số lần nguyên phân của tế bào

B. Kích thích nảy mầm ở củ khoai tây

C. Tăng cường phân giải tinh bột thành mạch nha

D. Thúc quả chóng chín

Câu 20: Hoocmôn thực vật nào được viết tắt là GA?

A. Axit abxixic

B. Xitôkinin

C. Gibêrelin

D. Auxin

2. Đáp án trắc nghiệm bài Sinh trưởng ở thực vật

Câu12345678910
Đáp ánDBCABCDAAB
Câu11121314151617181920
Đáp ánCDCDCDBDDC

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm bài Sinh trưởng ở thực vật (Phần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.447
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Sinh học lớp 11

    Xem thêm