Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 4)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 4). Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Sinh học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

1. Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật

Câu 1: Ở thực vật nào dưới đây, quá trình cố định và tái cố định CO2 diễn ra ở 2 vị trí khác nhau (2 loại tế bào khác nhau)?

A. Rau dền

B. Dứa gai

C. Xương rồng

D. Lúa nước

Câu 2: Cây nào dưới đây thuộc nhóm thực vật CAM?

A. Thuốc bỏng

B. Ngô

C. Khoai lang

D. Kê

Câu 3: Trong các thực vật dưới đây, thực vật nào có nhu cầu nước thấp nhất?

A. Cải thảo

B. Xương rồng

C. Cà chua

D. Rau diếp

Câu 4: Trong quang hợp, sản phẩm nào dưới đây của pha sáng không tham gia vào pha tối?

A. ATP

B. NADPH

C. O2

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 5: Trong các thực vật dưới đây, thực vật nào có năng suất sinh học cao nhất?

A. Dứa gai

B. Cao lương

C. Sắn

D. Lê gai

Câu 6: Chu trình Canvin có ở loài thực vật nào dưới đây?

A. Mã đề

B. Cam thảo

C. Xoài

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 7: Chu trình C4 có ở loài thực vật nào dưới đây?

A. Dứa gai

B. Đậu xanh

C. Sắn

D. Khoai lang

Câu 8: Quá trình cố định CO2 ở cây cỏ gấu xảy ra ở mấy loại tế bào?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 9: Trong chu trình C3, chất nhận CO2 đầu tiên là?

A. alđêhit phôtpho glixêric.

B. axit oxalic.

C. ribulôzơ 1,5-điphôtphat.

D. phôtpho enol piruvic.

Câu 10: Dựa vào con đường cố định CO2, em hãy cho biết thực vật nào dưới đây không cùng nhóm với những thực vật còn lại?

A. Xương rồng

B. Dứa

C. Mía

D. Thuốc bỏng

Câu 11: Khi được sinh trưởng trong môi trường tối ưu về các điều kiện khác thì cường độ quang hợp của thực vật thường đạt giá trị cực đại ở nhiệt độ?

A. 15 - 25oC

B. 30 - 40 oC

C. 25 - 35oC

D. 5 - 15oC

Câu 12: Cường độ ánh sáng mà tại đó, cường độ quang hợp cân bằng với cường độ hô hấp được gọi là?

A. điểm cực trị của ánh sáng.

B. điểm cực thuận của ánh sáng.

C. điểm bão hòa ánh sáng.

D. điểm bù ánh sáng.

Câu 13: Quang hợp không xảy ra ở miền ánh sáng nào dưới đây?

A. Miền ánh sáng xanh lục

B. Miền ánh sáng xanh tím

C. Miền ánh sáng đỏ

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 14: Khoảng nồng độ CO2 thấp nhất mà cây quang hợp được là bao nhiêu?

A. 0,002 - 0,008%

B. 0,008 - 0,01%

C. 0,005 - 0,015%

D. 0,001 - 0,003%

Câu 15: Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở thực vật nhiệt đới là?

A. 10 - 15oC.

B. 0 - 2oC.

C. 4 - 8oC.

D. 11 - 18oC.

Câu 16: Ion khoáng nào dưới đây có vai trò điều tiết độ mở khí khổng cho CO2 khuếch tán vào lá?

A. Mn2+

B. Mg2+

C. Na+

D. K+

Câu 17: Nguyên tố khoáng nào dưới đây vừa là thành phần cấu tạo nên enzim quang hợp, vừa là thành phần cấu tạo nên diệp lục?

A. K

B. Ni

C. N

D. Bo

Câu 18: Nhân tố nào dưới đây vừa là nguyên liệu, vừa là môi trường cho quang hợp xảy ra đồng thời tham gia vào hoạt động điều tiết khí khổng và điều hòa nhiệt độ lá?

A. Ánh sáng

B. Nhiệt độ

C. Nước

D. Khí cacbônic

Câu 19: Nhân tố nào dưới đây ảnh hưởng mạnh mẽ đến các phản ứng enzim trong pha sáng và pha tối của quang hợp?

A. Ánh sáng

B. Nhiệt độ

C. Nước

D. Độ pH

Câu 20: Nguyên tố khoáng nào dưới đây không có vai trò quan trọng trong quang phân li nước?

A. Cl

B. Bo

C. Mn

D. Tất cả các phương án còn lại

2. Đáp án bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật

Câu12345678910
Đáp ánAABCBDABCC
Câu11121314151617181920
Đáp ánCDABCDCCBB

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 4). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 449
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Sinh học lớp 11

    Xem thêm