Trắc nghiệm bài Sinh sản ở động vật (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Sinh sản ở động vật

Trắc nghiệm bài Sinh sản ở động vật (phần 3) nằm trong hệ thống câu hỏi Trắc nghiệm Sinh học 11 cung cấp cho các em những nội dung cơ bản về phần Sinh sản, giúp các em củng cố kiến thức đã được học một cách bao quát hơn.

Qua đó các em có thể hiểu rõ hơn về bản chất, phương pháp của hai hình thức sinh sản ở động vật. Các câu hỏi đều đi vào những kiến thức trọng tâm trong chương trình sách giáo khoa môn Sinh học lớp 11. Mời các em tham khảo.

Câu 1: Cặp nào dưới đây có tác dụng trực tiếp lên ống sinh tinh, kích thích sản sinh ra tinh trùng?

A. Testostêrôn và FSH

B. FSH và LH

C. GnRH và LH

D. LH và testostêrôn

Câu 2: Ở nam giới, khi nồng độ testostêrôn tăng cao thì loại hoocmôn nào dưới đây sẽ bị giảm tiết?

A. GnRH

B. FSH

C. Tất cả các phương án còn lại

D. LH

Câu 3: Các hoocmôn prôgestêrôn và ơstrôgen tác động chủ yếu lên niêm mạc của bộ phận nào trong cơ quan sinh dục nữ?

A. Ống dẫn trứng

B. Tử cung

C. Âm đạo

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 4: Hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào cơ chế điều hoà sinh trứng?

A. GnRH

B. ACTH

C. LH

D. FSH

Câu 5: Tuyến yên tiết ra mấy loại hoocmôn tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6: Trong 3 tháng đầu của thai kì, hoocmôn tiết ra từ bộ phận nào đóng vai trò chủ đạo trong việc duy trì độ dày, xốp của lớp niêm mạc tử cung?

A. Thể vàng

B. Nhau thai

C. Tử cung

D. Ống dẫn trứng

Câu 7: Ở nam giới, ICSH là tên gọi khác của hoocmôn nào?

A. GH

B. LH

C. FSH

D. Testostêrôn

Câu 8: Thể vàng không tiết ra hoocmôn nào dưới đây?

A. Ơstrôgen

B. Prôgestêrôn

C. Testostêrôn

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 9: Ở vùng nhiệt đới, chu kì rụng trứng của chuột nhà là

A. 28 ngày.

B. 11 ngày.

C. 21 ngày.

D. 5 ngày.

Câu 10: Ở não người, bộ phận nào dưới đây tham gia trực tiếp vào cơ chế điều hoà sinh tinh, sinh trứng?

A. Đại não

B. Tiểu não

C. Não giữa

D. Não trung gian

Đáp án và hướng dẫn giải Trắc nghiệm Sinh học 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A C B B D A B C D D

Bộ các câu hỏi Trắc nghiệm 11 bài Sinh sản ở động vật (phần 3) kèm theo đáp án giúp các em có thể ôn luyện bài học một cách hệ thống và tự kiểm tra năng lực của mình từ đó đưa ra phương pháp học tập một cách hiệu quả hơn. Các em có thể tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 96
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm