Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 5)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 5). Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Sinh học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

1. Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật

Câu 1: Các chất dinh dưỡng khoáng quyết định khoảng?

A. 5 - 10% năng suất cây trồng.

B. 25 - 30% năng suất cây trồng.

C. 15 - 20% năng suất cây trồng.

D. 10 - 15% năng suất cây trồng.

Câu 2: Năng suất sinh học là gì?

A. Là tổng lượng chất tươi tích luỹ được mỗi ngày trên 1 m2 gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

B. Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

C. Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi tuần trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

D. Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 m2 gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Câu 3: Khi nói về mối tương quan giữa năng suất sinh học và năng suất kinh tế của một nhóm thực vật nào đó, điều nào sau đây là đúng?

A. Năng suất sinh học luôn thấp hơn năng suất kinh tế.

B. Năng suất sinh học luôn cao hơn năng suất kinh tế.

C. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế luôn cân bằng nhau.

D. Tuỳ vào những thời điểm nhất định mà năng suất sinh học có thể cao hơn hoặc thấp hơn năng suất kinh tế.

Câu 4: Năng suất sinh học của cây khoai tây được tích luỹ chủ yếu ở đâu? Năng suất sinh học của cây khoai tây được tích luỹ chủ yếu ở đâu?

A. Hạt

B. Lá

C. Thân

D. Rễ

Câu 5: Năng suất sinh học của cây cà rốt được tích luỹ chủ yếu ở đâu?

A. Hoa

B. Lá

C. Rễ

D. Thân

Câu 6: Để tăng năng suất cây trồng, chúng ta có thể áp dụng biện pháp nào dưới đây?

A. Tăng cường độ quang hợp

B. Tất cả các phương án còn lại

C. Tăng diện tích lá

D. Tăng hệ số kinh tế

Câu 7: Việc tuyển chọn các giống cây có sự phân bố các sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỉ lệ cao chủ yếu nhằm mục đích gì?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Tăng cường độ quang hợp

C. Tăng diện tích lá

D. Tăng hệ số kinh tế

Câu 8: Việc bón phân hợp lí cho cây trồng có thể mang lại điều nào sau đây?

A. Tăng diện tích lá

B. Tăng cường độ quang hợp

C. Tăng hệ số kinh tế

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 9: Năng suất kinh tế là?

A. một phần năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan quang hợp của cây.

B. một phần năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loại cây.

C. một phần năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan hô hấp của cây.

D. một phần năng suất sinh học dư thừa sau khi cây đã sử dụng cho hoạt động sống của mình.

Câu 10: Trị số cực đại của lá đối với cây lấy hạt là?

A. 30 000 - 40 000 m2 lá/ha.

B. 40 000 - 55 000 m2 lá/ha.

C. 10 000 - 20 000 m2 lá/ha.

D. 20 000 - 30 000 m2 lá/ha.

Câu 11: Trong phân giải hiếu khí, FADH2 được tạo ra ở giai đoạn nào?

A. Đường phân

B. Chu trình Crep

C. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp

D. Ôxi hoá axit piruvic thành axêtyl CoA

Câu 12: Thực vật nào dưới đây không có hô hấp sáng?

A. Đậu đen

B. Ngô

C. Sắn

D. Lúa nước

Câu 13: Ở tế bào thực vật, quá trình phân giải kị khí diễn ra ở đâu?

A. Bộ máy Gôngi

B. Lục lạp

C. Tế bào chất

D. Ti thể

Câu 14: Ở nồng độ cao, chất nào dưới đây có tác dụng ức chế hô hấp?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Khí nitơ

C. Khí ôxi

D. Khí cacbônic

Câu 15: Giai đoạn nào dưới đây có ở cả phân giải kị khí và phân giải hiếu khí?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Đường phân

C. Chu trình Crep

D. Chuỗi chuyền êlectron

Câu 16: Trong hô hấp hiếu khí, O2 được sử dụng ở giai đoạn nào?

A. ôxi hoá axit piruvic thành axêtyl coA.

B. đường phân

C. chuỗi chuyền êlectron.

D. chu trình Crep.

Câu 17: Từ một phân tử glucôzơ khi trải qua đường phân sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử NADH?

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 18: Trong hô hấp hiếu khí, nếu chỉ tính riêng chu trình Crep thì từ một phân tử glucôzơ ban đầu sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ATP?

A. 32

B. 34

C. 28

D. 40

Câu 19: Trong hô hấp hiếu khí của tế bào, giai đoạn chuỗi chuyền êlectron diễn ra ở đâu?

A. Màng trong của ti thể

B. Chất nền của ti thể

C. Chất nền của lục lạp

D. Tế bào chất

Câu 20: Hô hấp sáng không tạo ra năng lượng dưới dạng ATP nhưng lại tiêu tốn khoảng?

A. 20 - 30% sản phẩm quang hợp.

B. 10 - 20% sản phẩm quang hợp.

C. 30 - 50% sản phẩm quang hợp.

D. 50 - 70% sản phẩm quang hợp.

2. Đáp án bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật

Câu12345678910
Đáp ánABBCCBDDBA
Câu11121314151617181920
Đáp ánBBCDBCDAAC

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 5). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 871
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Sinh học lớp 11

    Xem thêm