Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 3)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 3). Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Sinh học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

1. Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật

Câu 1: Hoạt động của vi khuẩn cố định nitơ sẽ chuyển hoá trực tiếp nitơ tự do sang dạng muối khoáng nào?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Amôni

C. Nitrat

D. Nitrit

Câu 2: Thuật ngữ "nitrôgennaza" khiến em liên tưởng đến nhóm vi khuẩn nào?

A. Vi khuẩn cố định nitơ

B. Vi khuẩn amôn hoá

C. Vi khuẩn phản nitrat hoá

D. Vi khuẩn nitrat hoá

Câu 3: Nitơ tham gia cấu tạo nên phân tử hữu cơ nào dưới đây?

A. Diệp lục

B. Prôtêin

C. Tất cả các phương án còn lại

D. Axit nuclêic

Câu 4: Trong mô thực vật tồn tại mấy con đường đồng hoá amôni?

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 5: Ở thực vật quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ nào dưới đây?

A. Nitrat → Nitrit → Amôni

B. Nitrat → Amôni → Nitrit

C. Nitrit → Nitrat → Amôni

D. Nitrit → Amôni → Nitrat

Câu 6: Nguyên tố khoáng nào dưới đây đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình khử nitrat ở thực vật?

A. Mo

B. Bo

C. Ni

D. Cu

Câu 7: Nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành nên cơ thể thực vật tồn tại ở dạng nào?

A. NO3-

B. NH4+

C. NO2-

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 8: Vi khuẩn phản nitrat hoá sẽ chuyển hoá nitrat trong đất thành?

A. amôn.

B. nitơ tự do.

C. nitrit.

D. axit nitric.

Câu 9: Đâu không phải là một trong những điều kiện cần cho quá trình cố định nitơ khí quyển?

A. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.

B. Môi trường hiếu khí

C. Có lực khử mạnh

D. Được cung cấp năng lượng ATP

Câu 10: Người ta thường bón phân cho cây theo mấy phương pháp chủ yếu?

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 11: Loại sắc tố nào được xem là trung tâm của phản ứng quang hợp ở thực vật?

A. Carôtenôit

B. Diệp lục b

C. Diệp lục a

D. Xantôphyl

Câu 12: Trong quá trình quang hợp, sản phẩm nào của pha sáng được sử dụng trong pha tối?

A. FADH2 và ATP

B. ATP và NADPH

C. O2 và ATP

D. H2O và O2

Câu 13: Chất nào dưới đây vừa là nguyên liệu, vừa là sản phẩm của quang hợp?

A. Tinh bột

B. Khí ôxi

C. Nước

D. Khí cacbônic

Câu 14: Trong tế bào thực vật, bào quan nào đóng vai trò chủ đạo trong quang hợp?

A. Lưới nội chất

B. Không bào

C. Ti thể

D. Lục lạp

Câu 15: Cặp chất nào dưới đây có vai trò đối kháng nhau trong hô hấp và quang hợp?

A. Khí cacbônic và khí ôxi

B. Khí ôxi và glucôzơ

C. Nước và khí cacbônic

D. Nước và glucôzơ

Câu 16: Diệp lục gồm có mấy loại chủ yếu?

A. 6

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 17: Carôtenôit tạo ra màu sắc nào dưới đây ở các cơ quan của thực vật?

A. Vàng

B. Da cam

C. Đỏ

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 18: Loại thực phẩm nào dưới đây có chứa nhiều carôtenôit?

A. Hồng xiêm

B. Nho

C. Súp lơ

D. Cà rốt

Câu 19: Quá trình quang hợp ở thực vật cần đến sự có mặt của nhân tố nào dưới đây?

A. Diệp lục

B. Ánh sáng

C. Nước

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 20: Khí cacbônic xâm nhập vào lá cây chủ yếu qua con đường nào?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Theo dòng mạch gỗ đi lên lá

C. Khuếch tán qua khí khổng

D. Khuếch tán qua lớp cutin

2. Đáp án bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật

Câu12345678910
Đáp ánBACDAABBBC
Câu11121314151617181920
Đáp ánCBCDABDDDC

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 520
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Sinh học lớp 11

    Xem thêm