Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020

Bộ đề toán lớp 3 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 do đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn tổng hợp bài tập toán lớp 3 học kỳ 2 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 3 học kì 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 3 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm 7 chục nghìn, 5 trăm, 6 nghìn, 9 đơn vị và 2 chục là:

A. 75692 B. 76529 C. 76592 D. 75629

Câu 2: Số bé nhất trong các số sau là:

A. 24562 B.75240 C. 64247 D. 33248

Câu 3: Dấu <,>, = thích hợp điền vào chỗ chấm 2kg 16g … 2016 là:

A. < B. > C. =

Câu 4: Hà đi bắt đầu đi từ nhà lúc 7 giờ kém 15 phút. Hà đến trường lúc 7 giờ 10 phút. Hỏi thời gian Hà đi từ nhà tới trường hết bao nhiêu phút?

A. 10 phút B.15 phút C.20 phút D. 25 phút

Câu 5: May 3 bộ quần áo cần 9m vải. Hỏi với 21m vải thì may được mấy bộ quầ áo?

A. 7 bộ B. 6 bộ C. 5 bộ D. 4 bộ

Câu 6: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 12cm. Diện tích của hình vuông đó là:

A. 100cm² B.64cm² C.144cm² D. 256cm²

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính:

a, 27494 + 29435 b, 82648 - 62413

c, 6847 x 5 d, 72988 : 4

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a, 739 x (12 - 5) b, 428 : 2 + 748

Bài 3: Tìm Y, biết:

a, Y + 284 = 728 x 3 b, Y - 294 = 846 : 2

Bài 4: Nhà Lan thu hoạch được 721kg táo, đã bán đi 1/7 số táo đó. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
BACDAD

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a, 27494 + 29435 = 56929 b, 82648 - 62413 = 20235

c, 6847 x 5 = 32235 d, 72988 : 4 = 18247

Bài 2:

a, 739 x (12 - 5) = 739 x 7 = 5173

b, 428 : 2 + 748 = 214 + 748 = 962

Bài 3:

a, Y + 284 = 728 x 3

Y + 284 = 2184

Y = 2184 - 284

Y = 1900

b, Y - 294 = 846 : 2

Y - 294 = 423

Y = 423 + 294

Y = 717

Bài 4:

Nhà Lan đã bán đi số ki-lô-gam táo là:

721 : 7 = 103 (kg)

Số ki-lô-gam táo nhà Lan còn lại là:

721 - 103 = 618 (kg)

Đáp số: 618kg

B. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 72530 là:

A. 500 B. 5000 C. 5 D. 50

Câu 2: Số XVII được đọc là:

A. Mười bảy B. Mười tám

C. Mười bốn D. Mười lăm

Câu 3: Có 90 gói bánh được chia vào 10 hộp. Hỏi có 15 hộp như vậy thì sẽ có bao nhiêu gói bánh?

A. 130 gói bánh B. 145 gói bánh

C. 135 gói bánh D. 140 gói bánh

Câu 4: Số lớn nhất trong các số dưới đây là:

A. 86725 B.84628 C. 85628 D. 86822

Câu 5: Diện tích của hình chữ nhật là 156cm² và chiều rộng của hình chữ nhật bằng 12cm. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật là:

A. 13cm B. 14cm C. 15cm D. 16cm

Câu 6: Mẹ đưa cho Cúc 50000 đồng để mua đồ dùng học tập. Cúc đã mua 5 quyển vở và 2 cái bút. Biết rằng mỗi quyển vở có giá 6000 đồng và mỗi chiếc bút có giá 3000 đồng. Hỏi sau khi mua xong đồ dùng học tập, Cúc còn lại bao nhiêu tiền?

A. 15000 đồng B. 16000 đồng

C. 13000 đồng D. 14000 đồng

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính

a, 72947 + 18392 b, 86492 - 22482

c, 15293 x 6 d, 11053 : 7

Bài 2: Tìm X, biết

a, X x 4 = 2392 b, X : 5 = 672 - 342

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, (7284 -6294) : 5 b, 8923 + 472 x 6

Bài 4: Cô giáo mua 30 hộp bánh, mỗi hộp có 6 gói bánh. Số bánh này cô đem chia đều cho các bạn trong lớp. Mỗi bạn được 5 gói bánh. Hỏi lớp học có bao nhiêu bạn học sinh?

Bài 5: Tính nhanh: (135 - 15 x 9) x (6872 x 7 + 8929)

Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
AACDAB

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a, 72947 + 18392 = 91339 b, 86492 - 22482 = 64010

c, 15293 x 6 = 91758 d, 11053 : 7 =1579

Bài 2:

a, X x 4 = 2392

X = 2392 : 4

X = 598

b, X : 5 = 672 - 342

X : 5 = 330

X = 330 x 5

X = 1650

Bài 3:

a, (7284 -6294) : 5 = 990 : 5 = 198

b, 8923 + 472 x 6 = 8923 + 2832 = 11755

Bài 4:

Có tất cả số gói bánh là:

6 x 30 = 180 (gói bánh)

Lớp học có số bạn học sinh là:

180 : 5 = 36 (học sinh)

Đáp số: 36 học sinh

Bài 5:

Vì 135 - 15 x 9 = 135 - 135 = 0 nên (135 - 15 x 9) x (6872 x 7 + 8929) = 0

------------------

Ngoài đề thi toán lớp 3 kì 2 năm học 2019 - 2020 trên, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo các đề kiểm tra toán lớp 3 học kì 2, đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi lớp 3 kì 2 của các môn Toán lớp 3, Tiếng Việt lớp 3Tiếng Anh lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
21 6.759
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức

    Xem thêm