Đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học 7 năm học 2020 - 2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học 7 năm học 2020 - 2021 nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 7 trên VnDoc. Đề kiểm tra Tin 7 có đầy đủ đáp án và ma trận, là tài liệu hay dành cho thầy cô tham khảo ra đề, cũng như giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Tin học 7 khác nhau. Mời các em tham khảo

Bộ Đề thi học kì 1 lớp 7 với đầy đủ các môn học do VnDoc biên soạn hoặc sưu tầm và tuyển chọn từ các trường THCS trên cả nước, sẽ là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Các em hãy luyện tập để làm quen với nhiều dạng đề đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì sắp tới của mình. Chúc các em học tốt. 

Đề thi Tin học 7 học kì 1 năm 2020

A. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

I. (3,0 điểm) Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng 

Câu 1. Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?

A. MicroSoft Word

B. MicroSoft Excel

C. MicroSoft Pain

D. MicroSoft Access

Câu 2. Để chèn thêm hàng em thực hiện các thao tác nào sau đây?

A. Click trái tại hàng chọn Insert

B. Click phải tại hàng chọn Delete

C. Click phải tại hàng chọn Insert

D. Click phải tại hàng chọn Format Cells

Câu 3. Trên trang tính có bao nhiêu dữ liệu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4. Để kích hoạt ô D200 nằm ngoài phạm vi màn hình, ngoài cách dùng chuột và thanh cuốn em có thể:

A. gõ địa chỉ vào thanh công thức

B. gõ địa chỉ D200 vào ô hộp tên

C. nháy chuột tại nút tên cột D

D. nháy chuột tại nút tên hàng 200

Câu 5. Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì?

A. Tính toán nhanh chóng

B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

C. Dễ sắp xếp

D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

Câu 6. Muốn sao chép nội dung trên ô tính ta dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + X

B. Ctrl + V

C. Ctrl + C

D. Ctrl + P

Câu 7. Địa chỉ ô E7 nằm ở vị trí:

A. cột 7, dòng E

B. cột E, dòng 7

C. dòng E, dòng 7

D. cột E, cột 3

Câu 8. Khi mở một bảng tính mới thường có bao nhiêu sheet?

A. 1 sheet

B. 2 sheet

C. 3 sheet

D. 4 sheet

Câu 9. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. =Max(“a1: a5”)

B. =Max(a1:a5)

C. =Max(“a1,a5”)

D. =Max(‘a1:a5’)

Câu 10. Nếu một trong các ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A. Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số

B. Công thức nhập sai

C. Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số

D. Nhập sai dữ liệu.

Câu 11. Khi nhập công thức, dấu gì được nhập đầu tiên?

A. Dấu hai chấm

B. Dấu ngoặc đơn

C. Dấu nháy

D. Dấu bằng

Câu 12. Dải lệnh dùng để thực hiện các phép tính với các số và xử lí dữ liệu là:

A. home

B. formulas

C. data

D. formulas và data

II. (1,0 điểm) Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ (...) của các câu sâu đây và ghi vào giấy bài làm (Ví dụ 1. con người). Mỗi từ hoặc cụm từ điền đúng được 0,25 điểm.

Trang tính gồm các ….(1)….. và các …..(2)…… là miền làm việc của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ….(3)…… dùng để chứa …..(4)……

III. (1,0 điểm) Nối mỗi câu ở cột A với mỗi câu ỏ cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh và ghi vào giấy bài làm (ví dụ câu 1 chọn đáp án A ghi 1-A). Mỗi câu nối đúng đạt 0,25 điểm.

Cột A

Cột B

1. Average

A. là hàm tính tổng

2. Sum

B. là hàm xác định giá trị nhỏ nhất

3. Max

C. là hàm tính trung bình cộng

4. Min

D. hàm làm tròn số nguyên

 

E. là hàm xác định giá trị lớn nhất

B. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)Nêu cách điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao hàng.

Câu 2. (2,0 điểm) Viết biểu thức toán học sau sang chương trình bảng tính.

a. (10-5)2+ 4 x 5 c. 2 + 75 x 4

b. (5 x 42): 2 d. (15 + 5) x 4%

Câu 3. (1,0 điểm) Cho bảng tính sau:

Đề thi Tin học 7 học kì 1 năm 2020

a. Dùng công thức tính ĐTB của 3 môn Toán, Văn, Anh trong ô F4, F5.

b. Dùng hàm thích hợp để xác định ĐTB lớn nhất và ĐTB nhỏ nhất trong ô F6, F7.

--------------- Hết ---------------

Đáp án đề thi Tin học 7 HK1 năm 2020

A. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

(3,0 điểm) Chọn đáp án đúng (mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

C

B

B

D

C

B

C

B

C

D

D

(1,0 điểm) Điền từ, cụm từ đúng đạt 0,25 điểm

1. cột       2. hàng      3. ô tính      4. dữ liệu

(1,0 điểm) Mỗi câu nối đúng đạt 0,25 điểm

1. C      2. A       3. E       4. B

B. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

* Cách điều chỉnh độ rộng của cột: {Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm}

B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải tên cột cần tăng hay giảm độ rộng.

B2: Kéo thả chuột sang phải để tăng (hay sang trái để giảm) độ rộng cột.

* Cách điều chỉnh độ rộng của hàng: {Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm}

B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải tên hàng cần tăng hay giảm độ cao hàng.

B2: Kéo thả chuột lên trên để tăng (hay xuông dưới để giảm) độ cao hàng

(HS có thể chọn cách làm khác)

Câu 2. (2,0 điểm)

* Viết biểu thức toán học sang chương trình bảng tính: {Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm}

a. (10-5)2+ 4 x 5 => (10-5)^2 +4*5

b. (5 x 42): 2 => (5*4^2) / 2

c. 2 + 75 x 4 => 2+7^5 *4

d. (15 + 5) x 4% => (15+5)*4%

Câu 3. (1,0 điểm)

a. Tính ĐTB: {Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm}

F4 = (8+9+8)/3 = 8,33

F5 = (9+9+10)/3 = 9,33

b. Xác định GTLN, GTNN: {Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm}

F6 = max(F4:F5) = 9,33

F7 = max(F4:F5) = 8,33

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại: Đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học 7 năm học 2020 - 2021. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Giải bài tập Tin học 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7....

Đánh giá bài viết
1 351
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm