Đề kiểm tra Tin học 7 học kì 1 năm 2020 có đáp án

Đề kiểm tra Tin học 7 học kì 1 năm 2020 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 7 trên VnDoc. Đề kiểm tra Tin 7 có đầy đủ đáp án cho các em tham khảo làm bài và làm quen với nhiều dạng đề kiểm tra Tin học 7 khác nhau. 

Bộ Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 với đầy đủ các môn học do VnDoc biên soạn hoặc sưu tầm và tuyển chọn từ các trường THCS trên cả nước, sẽ là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Các em hãy luyện tập để làm quen với nhiều dạng đề đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tin học năm 2020 - 2021

Đề thi HK1 Tin học 7 năm 2020

Phần I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:

1: Muốn lưu trang tính em thực hiện

A.Chọn File -> Save -> gõ tên

C. Chọn View ->Save -> gõ tên

B.Chọn File -> Save as -> Gõ lại tên khác

D. Cả A, B, C đều đúng

2: Để nhập dữ liệu vào một ô ta thực hiện?

A. Nháy đúp chuột vào ô và nhập công thức

C. Nhập dữ liệu trên thanh công thức

B. Nháy chuột vào ô và nhập công thức

D. Tất cả đều đúng

3: Kết quả nào sau đây là của biểu thức Sum(6) - max(5)

A. 11

B. 1

C. -1

D. Tất cả sai

4: Trong ô C1 có dữ liệu là 18, các ô D1, E1 không có dữ liệu, khi em nhập vào ô F1: =Average(C1:E1) trại ô F1 em sẽ được kết quả là.

A. 30

B. #VALUE

C. 6

D. Tất cả sai

5: Khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương tình báo lỗi

A. #VALUE

B. #NAME

C. #DIV/0!

D. #N/A

6: Hộp tên cho biết thông tin:

A. Tên của cột

B. Tên của hàng

C. Địa chỉ ô tính được chọn

D. Cả A, B, C sai

7: Thanh công thức dùng để:

A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn

B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn

C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn

D. Cả 3 ý trên.

8: Trong các công thức sau công thức nào viết đúng

A. =Sum(A1;A2;A3;A4)

B. =SUM(A1,A2,A3,A4)

C. =Sum(A1;A4)

D. =Sum(A1-A4)

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9: Sử dụng các ký hiệu phép toán của Excel. Hãy viết các công thức sau:

Đề thi HK1 Tin học 7 năm 2020 có đáp án

Câu 10: Cho trang tính sau:

Đề thi HK1 Tin học 7 năm 2020 có đáp án

a) Viết công thức để tính tổng các ô chứa dữ liệu

b) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu

c) Viết công thức sử dụng hàm để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu

d) Sử dụng hàm viết công thức tìm ô có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Câu 11: Cho trang tính sau:

Đề thi HK1 Tin học 7 năm 2020 có đáp án

a) Viết công thức có sử dụng địa chỉ tính trung bình cộng các ô có chứa dữ liệu.

b) Viết công thức sử dụng hàm tính tổng các ô có chứa dữ liệu.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tin học

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

D

B

D

B

C

D

B

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

 

Câu 9

 

a)= (7+9)/(6-2)*(3+1)

b)= (5^3 – 3^2)/((5+2)^2)

1 điểm

1 điểm

Câu 10

 

a)Viết công thức để tính tổng các ô chứa dữ liệu:

= (A1+B1+C1+D1+E1)

b) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu: = (A1+B1+C1+D1+E1)/5

c) Viết công thức sử dụng hàm để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu

= AVERAGE(A1,B1,C1,D1,E1) hoặc AVERAGE(A1:E1

d) Sử dụng hàm viết công thức tìm ô có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

= Max(A1, B1, C1, D1, E1) hoặc Max(A1:E1)

= Min(A1, B1, C1, D1, E1) hoặc Min(A1:E1)

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

 

0,5 điểm

 

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 11

a) Viết công thức có sử dụng địa chỉ tính trung bình cộng các ô có dữ liệu:

= AVERAGE(B2:C5,D7:F8)

b) Viết công thức sử dụng hàm để tính tổng các ô có chứa dữ liệu:

= Sum(B2:C5,D7:F8)

 

 

1 điểm

 

1 điểm

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại: Đề kiểm tra Tin học 7 học kì 1 năm 2020 có đáp án. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Giải bài tập Tin học 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7....

Đánh giá bài viết
1 247
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm