Giải vở bài tập Toán 3 bài 22: Bảng chia 6

Giải vở bài tập Toán 3 bài 22 trang 29: Bảng chia 6 giúp các em học sinh hiểu rõ về bảng nhân 6, bảng chia 6, thực hành chia trong phạm vi 6 và giải các bài toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết kèm đáp án.

Bảng cửu chương chia 6

6 : 6 = 136 : 6 = 6
12 : 6 = 242 : 6 = 7
18 : 6 = 348 : 6 = 8
24 : 6 = 454 : 6 = 9
30 : 6 = 560 : 6 = 10

1. Lời giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 22 câu 1:

Câu 1. Tính nhẩm:

42 : 6 = ..... 48 : 6 = ..... 6 : 6 = ..... 12 : 3 = .....

18 : 6 = ..... 54 : 6 = ..... 30 : 6 = ..... 12 : 4 = .....

24 : 6 = ..... 60 : 6 = ..... 36 : 6 = ..... 12 : 6 = .....

Bài giải:

42 : 6 = 7            48 : 6 = 8           6 : 6 = 1           12 : 3 = 4

18 : 6 = 3           54 : 6 = 9           30 : 6 = 5          12 : 4 = 3

24 : 6 = 4           60 : 6 = 10         36 : 6 = 6          12 : 6 = 2

2. Lời giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 22 câu 2:

Câu 2. Tính nhẩm:

5 x 6 = ..... 2 x 6 = ..... 3 x 6 = ..... 4 x 6 = .....

6 x 5 = ..... 6 x 2 = ..... 6 x 3 = ..... 6 x 4 = .....

30 : 6 = ..... 12 : 6 = ..... 18 : 6 = ..... 24 : 6 = .....

30 : 5 = ..... 12 : 2 = ..... 18 : 3 = ..... 24 : 4 = .....

Bài giải:

5 x 6 = 30           2 x 6 = 12           3 x 6 = 18           4 x 6 = 24

6 x 5 = 30           6 x 2 = 12           6 x 3 = 18           6 x 4 = 24

30 : 6 = 5           12 : 6 = 2            18 : 6 = 3            24 : 6 = 4

30 : 5 = 6           12 : 2 = 6            18 : 3 = 6            24 : 4 = 6

3. Lời giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 22 câu 3:

Câu 3. Có 30kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam muối?

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 22 đáp án câu 3

Bài giải:

Số ki-lô-gam muối có trong mỗi túi:

30 : 6 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg

4. Lời giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 22 câu 4:

Câu 4. Có 30kg muối chia vào các túi, mỗi túi có 6kg muối. Hỏi có tất cả mấy túi muối?

Bài giải:

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 22 đáp án câu 4

Bài giải

Số túi muối là:

30 : 6 = 5 (túi)

Đáp số: 5 túi

5. Lời giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 22 câu 5:

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia 12 : 2, 12 : 3, 12 : 4, 12 : 6 , phép chia có thương bé nhất là:

A. 12 : 2

B. 12 : 3

C. 12 : 4

D. 12 : 6

Chọn đáp án D. 12 : 6

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 23: Luyện tập

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
5 4.268
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm