Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 16: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16: Luyện tập chung trang 21, 22, gồm 5 bài bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong Vở bài tập Toán 3.

Bài 1 trang 21 Vở bài tập Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a. 426 + 137

261 + 350

368 + 41

b. 533 – 204

617 – 471

590 – 76

c. 76 + 58

326 – 286

748 – 63

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16 đáp án câu 1

Bài 2 trang 21 Vở bài tập Toán lớp 3

Tìm x?

a. x × 5 = 40

b. x : 4 = 5

c. x – 4 = 6

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

b) Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

c) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Lời giải chi tiết:

a.

x × 5 = 40

x = 40 : 5

x = 8

b.

x : 4 = 5

x = 5 × 4

x = 20

c.

x − 4 = 6

x = 6 + 4

x = 10

Bài 3 trang 21 Vở bài tập Toán lớp 3

Tính:

a. 5 ⨯ 4 + 117

b. 200 : 2 – 75

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a) 5 ⨯ 4 + 117 = 20 + 117

= 137

b) 200 : 2 – 75 = 100 – 75

= 25

Bài 4 trang 22 Vở bài tập Toán lớp 3

Một đội công nhân ngày thứ nhất sửa được 75m đường, ngày thứ hai sửa được 100m đường. Hỏi ngày thứ hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu mét đường?

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16 câu 4

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16 đáp án câu 4

Bài giải

Số mét đường ngày thứ hai làm được nhiều hơn ngày thứ nhất là:

100 – 75 = 25 (m)

Đáp số: 25m

Bài 5 trang 22 Vở bài tập Toán lớp 3

 Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16 câu 5

Phương pháp giải:

- Dựa vào các ô vuông, vẽ hình theo mẫu.

- Tô màu theo sở thích của mỗi người.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 16 đáp án câu 5

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3: Tự kiểm tra chương 1

Trên đây là toàn bộ: Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 16: Luyện tập chung. Mỗi bài tập trong phần hướng dẫn giải Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 21, 22 - Bài 16: Luyện tập chung sau đây của chúng tôi đều được trình bày theo các bước rất rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu và bám sát nội dung vở bài tập Toán 3, bởi vậy các em có thể yên tâm tham khảo để hoàn thiện phần bài làm của mình. Từ đó, các em có thể áp dụng giải tất cả các bài trong Chương 1 môn Toán lớp 3 một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Luyện thêm:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
25 19.810
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm