Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán - Đề số 4

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 4 được đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 4 bao gồm các bài tập trắc nghiệm và tự luận với các câu hỏi mức độ từ cơ bản tới nâng cao, có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập, các em học sinh tham khảo ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì lớp 6.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 4

A. Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số đo nào dưới đây là số đo của góc tù?

A. 90º B. 125º C. 30º D. 47º

Câu 2: Tìm x, biết \frac{x}{{18}} = \frac{{ - 42}}{9}:

A. 84 B. -84 C. 27 D. -27

Câu 3: Số nghịch đảo của số là kết quả của phép tính \frac{{ - 3}}{7}.\frac{{14}}{{ - 9}} là:

A.\frac{2}{3} B. \frac{3}{2} C. \frac{{ - 2}}{3} D.\frac{{ - 3}}{2}

Câu 4: Góc bù với góc có số đo bằng 1120 là góc có số đo bằng:

A. 68º B. 58º C. 78º D. 98º

Câu 5: Số \frac{8}{9} không phải là kết quả của phép tính nào?

A. \frac{{ - 2}}{3}:\frac{3}{{ - 4}} B.\frac{2}{9}:\frac{1}{4} C.\frac{2}{9}:4 D.- 4:\left( {\frac{{ - 9}}{2}} \right)

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

a,\frac{5}{9} + \frac{1}{3} b,\frac{{ - 8}}{{12}} - \left( {\frac{3}{6} + \frac{5}{{24}}} \right)

c,\frac{7}{{10}}.\left( { - \frac{4}{6}} \right) + \frac{7}{{10}}.\left( {\frac{{ - 15}}{{45}}} \right) d,16.\left( { - 23} \right) + 8.\left( { - 148} \right)

Bài 2: Tìm x, biết:

a, x - \frac{1}{2} = \frac{4}{{16}}.\frac{8}{3} b,\frac{{15}}{{11}}:x = \frac{{48}}{{22}}

Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat {xOy} = {50^0}\widehat {xOz} = {100^0}

a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b, Tính số đo góc \widehat {yOz}?

c, Tia Oy có phải là tia phân giác của góc \widehat {xOz} không? Vì sao?

Bài 4: Tính nhanh: \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{42}} + \frac{1}{{56}}

B. Lời giải đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B B B A C

II. Phần tự luận

Bài 1:

a,\frac{8}{9} b,\frac{{ - 11}}{8} c, \frac{{ - 7}}{{10}} d, - 160

Bài 2:

a,x = \frac{7}{6} b,x=\frac{5}{8}

Bài 3:

đề ôn thi giữa học kì 2 môn toán lơp 6 đề số 4 ảnh số 1

a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có \widehat {xOy} < \widehat {xOz}\left( {{{50}^0} < {{100}^0}} \right)nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

b, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (câu a). Suy ra:

\begin{array}{l} \widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\\ {50^0} + \widehat {yOz} = {100^0}\\ \Rightarrow \widehat {yOz} = {100^0} - {50^0} = {50^0} \end{array}

c, Có \widehat {xOy} = \widehat {yOz}\left( { = {{50}^0}} \right)và tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên tia Oy là tia phân giác của \widehat {xOz}

Bài 4:

\begin{array}{l} \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{42}} + \frac{1}{{56}} = \frac{1}{{2.3}} + \frac{1}{{3.4}} + \frac{1}{{4.5}} + \frac{1}{{5.6}} + \frac{1}{{6.7}} + \frac{1}{{7.8}}\\ = \frac{{3 - 2}}{{2.3}} + \frac{{4 - 3}}{{3.4}} + \frac{{5 - 4}}{{4.5}} + \frac{{6 - 5}}{{5.6}} + \frac{{7 - 6}}{{6.7}} + \frac{{8 - 7}}{{7.8}}\\ = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8}\\ = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8} \end{array}

-------

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 6 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Ngữ Văn 6 hay SGK môn Toán lớp 6 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 6, đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 993
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm