Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kỳ 1 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm.

I. Listen and Number

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

II. Tick the right sentences:

1. A. I have it on Monday

B. I have it in Monday

2. A. He is a student

B. He is student

3. A. How many animals there are?

B. How many animals are there?

4. A. She go to school at 6.30.

B. She goes to school at 6.30.

5. A. These are pens in the box

B. This is pens in the box

III. Look and write:

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

IV. Reorder the sentences to make a dialogue:

A. Yes, of course. It’s my favourite subject.

B. Hi, Linda. Do you have Maths today?

C. Yes, I do.

D. Do you like it?

E. Hello, Tom.

F. Why do you like it?

G. Because I like to learn about interesting numbers.

V. Complete the sentence:

1. I have English on…………………………………………………….

2. During English lessons I learn to……………………………………..

3. My favourite subject is………………………………………………

4. I’m from……………………………………………………………..

5. In Vietnam, we don’t go to school on………………………………..

VI. Write the answers:

1. How many students are there in your class ?

………………………………………………………………………….

2. Do you have English today ?

………………………………………………………………………….

3. What subject do you like the most ?

………………………………………………………………………….

4. Why do you like it ?

…………………………………………………………………………

5. What do you do during Music lessons ?

…………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

II. Tick the right sentences:

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - A

III. Look and write:

1 - Science; 2 - Vietnamese; 3 - Maths; 4 - Music

5 - Monday; 6 - Tuesday; 7 - Friday; 8 - Sunday

IV. Reorder the sentences to make a dialogue:

1 - E; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - F; 6 - G

V. Complete the sentence:

Học sinh tự trả lời:

1 - I have English on Monday and Thursday.

2 - During English lesson, I learn to speak and writing English.

3 - My favorite subject is English.

4 - I’m from Ha Noi.

5 - In Vietnam, we don’t go to school on Saturday and Sunday.

VI. Write the answers:

Học sinh tự trả lời:

1 - There are 25 students in my class.

2 - Yes, I do.

3 - I like English most

4 - Because I want to become an English teacher.

5 - I sing during Music lesson.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
13
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm