Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2021 Có đáp án

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Đề thi học 2 lớp 6 Tải nhiều
10 đề thi th học 2 môn Toán lớp 6
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Ngữ Văn
Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lớp 6
Bộ đề thi học kì 2 môn Vật lớp 6
Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
….…………………………
(Đề gồm 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TOÁN Lớp 6
Thời gian: 60 phút (không k thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm) Chọn một phương án trả lời đúng của mỗi câu
sau ghi vào giấy bài làm - dụ: Câu 1 chọn phương án A, ghi 1A.
Câu 1. Cho b là số nguyên dương. Tích o ới đây một số nguyên âm?
A. 3.b. B. b.1. C. (–3).b. D. b.0.
Câu 2. Biết rằng –2 một ước của số nguyên b khác 0. Vậy số nào ới đây cũng ước của b?
A. –4. B. 2. C. 4. D. –6.
Câu 3. Tích 4.(–5) bằng tích nào dưới đây?
A. (–5).4. B. (–4).( –5). C. (–1 + 3).5. D. 4.5.
Câu 4. Cho a, b, c c số nguyên. Tích a.(b c) bằng
A. ab c. B. b –ac. C. ab bc. D. ab ac.
Câu 5. Phân số Ba phần âm năm được viết
A.
5
3
. B.
3
5
. C.
3
5
. D.
3
5
.
Câu 6. Phân số bằng phân số
5
7
A.
4
8
. B.
. C.
. D.
7
5
.
Câu 7. Phân số nào dưới đây phân số tối giản?
A.
33
55
. B.
. C.
. D.
4
9
.
Câu 8. Số nguyên b nào ới đây thỏa n
2 b
9 9
?
A. b = 3. B. b = 0. C. b = 2. D. b
Z.
Câu 9. Cho c, d, n các số nguyên, n khác 0. Hiệu
c d
n n
bằng
A.
c d
n n
. B.
c d
n
. C. c d. D.
c d
n.n
.
Câu 10. Số đối của phân số
3
2
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
A.
3
2
. B.
2
3
. C.
2
3
. D.
2
3
.
Câu 11. Kết quả của phép chia
c
a :
b
(với a, b, c các số nguyên khác 0) là
A.
c
a.b
. B.
b
a.c
. C.
a.c
b
. D.
c
a.b
.
Câu 12. Viết số thập phân –2,02 ới dạng phân số thập phân
A.
202
100
. B.
202
10
. C.
202
100
. D.
202
1000
.
Câu 13. Góc ABC hai cạnh hai tia
A. BA BC. B. AB AC. C. AB BC. D. CA CB.
Câu 14. Góc bẹt số đo bằng
A. 90
0
. B. 100
0
. C. 180
0
. D. 150
0
.
Câu 15. Cho biết
0
M N 180
. Khi đó
M
N
gọi hai góc
A. kề . B. phụ nhau. C. bẹt. D. nhau.
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Bài 1: (2,25 điểm)
a) Tính giá trị các biểu thức sau:
P =
6 3 .4 24
;
Q =
1 4
.( 5)
3 15
.
b) Tìm x, biết:
1 2
2.x
6 9
.
Bài 2: (1,5 điểm)
a) Nguyên liệu để làm bánh chưng gồm gạo nếp, đậu xanh, muối một số gia vị khác.
Khối ợng đậu xanh muối theo thứ tự bằng
3
1
0,4% khối lượng gạo nếp. Vậy nếu m bánh
chưng từ 6kg gạo nếp thì cần bao nhiêu kilogam đậu xanh bao nhiêu gam muối?
b) Cho m, n hai số nguyên khác 0 thỏa mãn
4 1
1
m n
. Chứng minh m
n.
Bài 3: (1,25 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, v tia Oy, Oz sao cho
0
xOy 60
,
0
xOz 30 .
a) Tính s đo c yOz.
b) Chứng t tia Oz tia phân giác của góc xOy.
----------------------------Hết---------------------------
Giáo viên coi kiểm tra không giải thích thêm.
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
….……………….
KIỂM TRA HỌC KỲ II
ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: TOÁN Lớp: 6
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 1/3 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đ/án
C
B
A
D
B
C
D
A
B
A
D
C
A
C
D
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Bài
Lời giải
Điểm
1a
1,5đ
P =
6 3 .4 24
= (–3).4 + 24
= –12 + 24
= 12
0,25
0,25
0,25
Q =
1 4
3 15
.( 5)
=
3
5 15
20
=
1 4
3 3
=
3
3
= –1
0,5
0,25
1b
0,75đ
1 2
6 9
2.x
=
3 4 1
18 18 18
1 1 1 1
x : 2 .
18 18 2 36
0,25
0,5
2a
1,0đ
- Khối lượng đậu xanh là:
1
6. 2
3
(kg)
- Khối lượng muối là:
6.0,4% 0,024
(kg) = 0,024.1000 = 24(g)
0,5
0,5
2b
0,5đ
- Ta có:
4
m
1
1
n
m mn
mn
4n
mn mn
4n m = mn.
-
4n
n mn
n nên m
n.
0,25
0,25
Hv
0,25đ
0,25
3a
0,5đ
-
xOz xOy
(30
0
< 60
0
) nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy
Suy ra :
xOz zOy xOy
0 0 0
yOz xOy xOz 60 30 30
0,25
0,25
3b
0,5đ
- Ta có: tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy
xOz yOz
( = 30
0
)
Nên tia Oz tia phân giác của góc xOy.
0,25
0,25

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2021 Có đáp án sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ đề thi và đáp án.

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán bao gồm 15 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới!

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021

Đề thi, đề ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Toán

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
8 6.172
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức

    Xem thêm