Bài tập sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ có đáp án

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài tập về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ có đáp án được biên tập bám sát nội dung lý thuyết về Subject and Verb agreement giúp các em luyện tập chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm