Bài tập tiếng Anh lớp 3 mới Unit 14 Are there any posters in the room?

Nội dung Bài tập tiếng Anh lớp 3 mới Unit 14: Are there any posters in the room? có đáp án giúp các em đặt được các câu hỏi, các đồ vật trong phòng. Các câu hỏi về số nhiều, số ít, sự vật đếm được và vật không đến được, phân biệt được các từ chỉ vị trí, trên, trong dưới, bên cạnh, kế tiếp. Mời các em bắt đầu làm bài.

* Xem thêm Lý thuyết tiếng Anh Unit 14 lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 Are there any posters in the room?

Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 14 Are there any posters in the room?

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 14 Are there any posters in the room?

I. Nội dung bài tập tiếng Anh lớp 13 Unit 4 Are there any posters in the room?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 nâng cao

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Bài tập tiếng Anh lớp 3

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 nâng cao

Sách bài tập tiếng anh lớp 3 thí điểm

II. Đáp án bài tập tiếng Anh unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

1. Complete and say aloud.

a- cup; b - fan

2. Find and circle:

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 14: Are there any posters in the room?

3. Look and read.

1 - room; 2 - table; 3 - sofa; 4 - cupboard

B. SENTENCE PATTERNS

1. Read and match.

1 - a desk in the bedroom.

2 - four photos on the tables.

3 - any chairs in the living room?

4 - posters are there?

2. Match the sentences.

1 - It's behind the door.

2 - They're under the table.

3 - There are two.

4 - Yes, there are.

3. Put the word in order. Then read aloud.

1 - There is a picture on the wall

2 - Are there any tables in the room?

3 - How many chairs are there?

4 - There are five chairs.

C. SPEAKING

D. WRITING

1. Look and Write.

This is our kitchen. There is a cupboard near the door. There is a television on the cupboard. There are two posters on the walls. There is a table and six chairs. There is a rice cooker on the table.

2. Read and tick.

1 - Yes; 2 - No; 3 - Yes, 4 - No; 5 - Yes

E. WRITING

1. Read and write.

1 - there are;

2 - there aren't;

3 - there are;

4 - there aren't;

2. Look and write the answer.

Học sinh tự trả lời.

Gợi ý:

1 - There is one coat.

2 - There are two photos.

3 - There are six cups.

4 - There are four chairs.

3. Write about things in the house.

Học sinh tự trả lời.

Gợi ý:

1 - Yes, there are.

2 - There are six chairs.

3 - Yes, there are.

4 - There are three coats in my wardrobe.

* Xem thêm bài tập tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room? có đáp án khác:

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 14 Are there any posters in the room?

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 14: Are there any posters in the room?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 14 Are there any posters in the room? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
40 16.012
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm