Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học 7 năm học 2020 - 2021 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học 7 năm học 2020 - 2021 có đáp án được giới thiệu trên VnDoc bao gồm 3 đề khác nhau, có đầy đủ đáp án và ma trận, là tài liệu hay dành cho thầy cô tham khảo ra đề, cũng như giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Tin học 7 khác nhau. 

Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 có tài liệu ôn thi học kì 1 cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo để ra đề thi, VnDoc giới thiệu bộ Đề thi học kì 1 lớp 7 với đầy đủ các môn học do VnDoc biên soạn hoặc sưu tầm từ nhiều trường THCS trên cả nước. Các em hãy luyện tập để làm quen với nhiều dạng đề đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi giữa kì sắp tới của mình. Chúc các em đạt điểm cao trong các kì thi.

Đề thi Tin học 7 học kì 1 năm 2020 số 1

A. Trắc nghiệm khách quan (3đ)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu em cho là đúng

Câu 1. Để thay thế một từ hoặc dãy kí tự trong soạn thảo văn bản em sử dụng lệnh?

A. Editing.

B. Replace.

C.Home

D. Find.

Câu 2. Để chèn thêm hình ảnh vào văn bản em chọn lệnh nào trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert:

A. Picture

B. Shapes

C. SmartArt

D. Clip Art

Câu 3. Biểu tượng Đề thi Tin 7 học kì 1 năm 2020 trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert là:

A. Clip Art.

B. SmartArt.

C. Picture. D

. Shapes.

Câu 4. Để chèn thêm một hàng mới bên dưới hàng trong bảng phần mềm soạn thảo em em sử dụng lệnh:

A. Insert Above

B. Insert Below

C. Insert left

D. Insert Right.

Câu 5. Hàm Average dùng để làm gì trong Excel.

A. Xác định giá trị nhỏ nhất

B. Xác định giá trị lớn nhất

C. Tính trung bình cộng

D. Tính tổng

Câu 6. Giả sử tại ô B2=A3+C5 khi thực hiện sao chép ô B2 sang ô C3 thì công thức ô C3 là gì?

A. =B3+C5;

B. =A4+C6;

C. = B5+C3;

D. =B4+D6;

Câu 7. Nút lệnh Warp Text trong Excel dùng để làm gì?

A. Gộp các ô tính

B. Căn biên dưới

C. Ngắt xuống dòng

D. Căn lề trái.

Câu 8. Giả sử tại A1=4, B2=5, C2=7, khi thực hiện công thức tại ô D2=Average(A1,B2,C2,8) kết quả là:

A. 6

B. 14

C. 24

D. 8

Câu 9. Cho khối ô B1:B4 chứa lần lượt các số 8,7,10 và 4 khi thực hiện công thức tại ô C1=min(B1:B4) cho kết quả là:

A. 8

B. 7

C. 10

D. 4.

Câu 10. Thanh công thức của Excel dùng để:

A. Nhập địa chỉ ô đang được chọn

B. Hiển thị công thức

C. Nhập và hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính

D. Xử lý dữ liệu

Câu 11. Giả sử em lập bảng tính Excel thiếu một hàng mà không muốn lập lại bảng tính em sẽ thực hiện nút lệnh nào trong nhóm lệnh Cells của bảng chọn Home?

A. Insert

B. Delete

C. Format

D. Merge & Center

Câu 12. Để nhập công thức hoặc hàm vào ô tính dấu nào là quan trọng nhất:

A. Dấu *

B. Dấu +

C. Dấu /

D. Dấu =

B. Tự luận (2đ)

Câu 1 (0,5đ). Em hãy nêu các bước tìm phần văn bản.

Câu 2 (0,5đ). Cho biết lợi ích sử dụng địa chỉ trong công thức.

Câu 3 (1đ). Hàm là gì, hàm được sử dụng để làm gì và lợi ích của việc sử dụng hàm? Nêu các bước nhập hàm vào ô tính?

C. Thực hành (5đ)

Câu 1 (2đ). Em sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản tạo bài sau:

Đề thi Tin học 7 học kì 1 năm 2020

Tiết/thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cơ

HĐGD

Ngữ văn

Toán

HĐGD

C.Nghệ

2

Ngữ văn

HĐGD

Ngữ văn

Tin học

Ngữ văn

Toán

3

Toán

Anh

KHTN

GDCD

Anh

KHXH

4

Tin học

C.Nghệ

Toán

KHTN

KHTN

Sinh hoạt

5

Anh

KHXH

 

KHXH

HĐGD

 

Câu 2 (3 điểm)

1. Tạo bảng tính, nhập nội dung và định dạng như mẫu dưới đây:

Đề thi Tin học 7 học kì 1 năm 2020

Sử dụng hàm và địa chỉ ô để thực hiện các yêu cầu sau:

2. Chèn thêm một cột môn “Tin học” sau cột Tổng điểm và nhập điểm cho các bạn trong lớp.

3.Tính cột “Tổng điểm” và “Điểm trung bình” các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp

4. Thống kê các ô trung bình các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp.

5. Thống kê các ô lớn nhất, nhỏ nhất các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp.

Đáp án đề thi Tin học 7 HK1 năm 2020 số 1

A. Trắc nghiệm khách quan (3đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

A

D

B

C

D

C

A

D

B

A

D

Điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

B. Tự luận (2đ)

Câu

Đáp án

Điểm

1

Các bước tìm phần văn bản:

B1: Vào bảng chọn Home, nhóm lệnh Editing chọn lệnh Find (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl +F).

B2: Nhập dãy kí tự cần tìm kiếm trong khung Naigation xuất hiện bên trái màn hình.

 

0,25

 

0,25

2

Khi sử dung địa chỉ ô trong công thức thì kết quả sẽ được tự động cập nhất mỗi khi nội dung trong các ô thay đổi.

0,5

3

- Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức ới các giá trị dữ liệu cụ thể. Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp cho việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.

- Các bước nhập hàm:

B1: Chọn ô cần nhập hàm

B2: Gõ dấu =

B3: Gõ hàm theo đúng cú pháp của nó

B4: Nhấn Enter.

0,5

 

 

 

0,5

C. Thực hành (5 đ)

Hướng dẫn chấm thực hành

Câu 1.

- Vẽ được hình tiêu đề và nhập nội dung (0,5đ)

- Tạo được bảng và nhập nội dung (1,5đ)

Câu 2.

  1. Lập được bảng, nhập đầy đủ nội dung và định dạng dữ liệu như mẫu (1đ).
  2. Chèn thêm được cột Tin học và nhập điểm cho cột Tin học (0,5đ).
  3. Sử dụng hàm SUM tính được cột tổng điểm và hàm Average tính điểm trung bình của các bạn trong lớp (0,5đ).
  4. Thống kê được các ô trung bình (average) các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp (0,5đ).
  5. Thống kê được các ô lớn nhất (max), nhỏ nhất (min) các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp. (0,5đ).

Đề thi Tin học 7 học kì 1 năm 2020 số 2

A. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

I. (3,0 điểm) Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng 

Câu 1. Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?

A. MicroSoft Word

B. MicroSoft Excel

C. MicroSoft Pain

D. MicroSoft Access

Câu 2. Để chèn thêm hàng em thực hiện các thao tác nào sau đây?

A. Click trái tại hàng chọn Insert

B. Click phải tại hàng chọn Delete

C. Click phải tại hàng chọn Insert

D. Click phải tại hàng chọn Format Cells

Câu 3. Trên trang tính có bao nhiêu dữ liệu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4. Để kích hoạt ô D200 nằm ngoài phạm vi màn hình, ngoài cách dùng chuột và thanh cuốn em có thể:

A. gõ địa chỉ vào thanh công thức

B. gõ địa chỉ D200 vào ô hộp tên

C. nháy chuột tại nút tên cột D

D. nháy chuột tại nút tên hàng 200

Câu 5. Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì?

A. Tính toán nhanh chóng

B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

C. Dễ sắp xếp

D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

Câu 6. Muốn sao chép nội dung trên ô tính ta dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + X

B. Ctrl + V

C. Ctrl + C

D. Ctrl + P

Câu 7. Địa chỉ ô E7 nằm ở vị trí:

A. cột 7, dòng E

B. cột E, dòng 7

C. dòng E, dòng 7

D. cột E, cột 3

Câu 8. Khi mở một bảng tính mới thường có bao nhiêu sheet?

A. 1 sheet

B. 2 sheet

C. 3 sheet

D. 4 sheet

Câu 9. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. =Max(“a1: a5”)

B. =Max(a1:a5)

C. =Max(“a1,a5”)

D. =Max(‘a1:a5’)

Câu 10. Nếu một trong các ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A. Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số

B. Công thức nhập sai

C. Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số

D. Nhập sai dữ liệu.

Câu 11. Khi nhập công thức, dấu gì được nhập đầu tiên?

A. Dấu hai chấm

B. Dấu ngoặc đơn

C. Dấu nháy

D. Dấu bằng

Câu 12. Dải lệnh dùng để thực hiện các phép tính với các số và xử lí dữ liệu là:

A. home

B. formulas

C. data

D. formulas và data

II. (1,0 điểm) Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ (...) của các câu sâu đây và ghi vào giấy bài làm (Ví dụ 1. con người). Mỗi từ hoặc cụm từ điền đúng được 0,25 điểm.

Trang tính gồm các ….(1)….. và các …..(2)…… là miền làm việc của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ….(3)…… dùng để chứa …..(4)……

III. (1,0 điểm) Nối mỗi câu ở cột A với mỗi câu ỏ cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh và ghi vào giấy bài làm (ví dụ câu 1 chọn đáp án A ghi 1-A). Mỗi câu nối đúng đạt 0,25 điểm.

Cột A

Cột B

1. Average

A. là hàm tính tổng

2. Sum

B. là hàm xác định giá trị nhỏ nhất

3. Max

C. là hàm tính trung bình cộng

4. Min

D. hàm làm tròn số nguyên

 

E. là hàm xác định giá trị lớn nhất

B. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)Nêu cách điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao hàng.

Câu 2. (2,0 điểm) Viết biểu thức toán học sau sang chương trình bảng tính.

a. (10-5)2+ 4 x 5 c. 2 + 75 x 4

b. (5 x 42): 2 d. (15 + 5) x 4%

Câu 3. (1,0 điểm) Cho bảng tính sau:

Đề thi Tin học 7 học kì 1 năm 2020

a. Dùng công thức tính ĐTB của 3 môn Toán, Văn, Anh trong ô F4, F5.

b. Dùng hàm thích hợp để xác định ĐTB lớn nhất và ĐTB nhỏ nhất trong ô F6, F7.

--------------- Hết ---------------

Đáp án đề thi Tin học 7 HK1 năm 2020 số 2

A. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

(3,0 điểm) Chọn đáp án đúng (mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

C

B

B

D

C

B

C

B

C

D

D

(1,0 điểm) Điền từ, cụm từ đúng đạt 0,25 điểm

1. cột       2. hàng      3. ô tính      4. dữ liệu

(1,0 điểm) Mỗi câu nối đúng đạt 0,25 điểm

1. C      2. A       3. E       4. B

B. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

* Cách điều chỉnh độ rộng của cột: {Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm}

B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải tên cột cần tăng hay giảm độ rộng.

B2: Kéo thả chuột sang phải để tăng (hay sang trái để giảm) độ rộng cột.

* Cách điều chỉnh độ rộng của hàng: {Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm}

B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải tên hàng cần tăng hay giảm độ cao hàng.

B2: Kéo thả chuột lên trên để tăng (hay xuông dưới để giảm) độ cao hàng

(HS có thể chọn cách làm khác)

Câu 2. (2,0 điểm)

* Viết biểu thức toán học sang chương trình bảng tính: {Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm}

a. (10-5)2+ 4 x 5 => (10-5)^2 +4*5

b. (5 x 42): 2 => (5*4^2) / 2

c. 2 + 75 x 4 => 2+7^5 *4

d. (15 + 5) x 4% => (15+5)*4%

Câu 3. (1,0 điểm)

a. Tính ĐTB: {Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm}

F4 = (8+9+8)/3 = 8,33

F5 = (9+9+10)/3 = 9,33

b. Xác định GTLN, GTNN: {Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm}

F6 = max(F4:F5) = 9,33

F7 = max(F4:F5) = 8,33

Đề thi HK1 Tin học 7 năm 2020 số 3

Phần I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:

1: Muốn lưu trang tính em thực hiện

A.Chọn File -> Save -> gõ tên

C. Chọn View ->Save -> gõ tên

B.Chọn File -> Save as -> Gõ lại tên khác

D. Cả A, B, C đều đúng

2: Để nhập dữ liệu vào một ô ta thực hiện?

A. Nháy đúp chuột vào ô và nhập công thức

C. Nhập dữ liệu trên thanh công thức

B. Nháy chuột vào ô và nhập công thức

D. Tất cả đều đúng

3: Kết quả nào sau đây là của biểu thức Sum(6) - max(5)

A. 11

B. 1

C. -1

D. Tất cả sai

4: Trong ô C1 có dữ liệu là 18, các ô D1, E1 không có dữ liệu, khi em nhập vào ô F1: =Average(C1:E1) trại ô F1 em sẽ được kết quả là.

A. 30

B. #VALUE

C. 6

D. Tất cả sai

5: Khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương tình báo lỗi

A. #VALUE

B. #NAME

C. #DIV/0!

D. #N/A

6: Hộp tên cho biết thông tin:

A. Tên của cột

B. Tên của hàng

C. Địa chỉ ô tính được chọn

D. Cả A, B, C sai

7: Thanh công thức dùng để:

A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn

B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn

C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn

D. Cả 3 ý trên.

8: Trong các công thức sau công thức nào viết đúng

A. =Sum(A1;A2;A3;A4)

B. =SUM(A1,A2,A3,A4)

C. =Sum(A1;A4)

D. =Sum(A1-A4)

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9: Sử dụng các ký hiệu phép toán của Excel. Hãy viết các công thức sau:

Đề thi HK1 Tin học 7 năm 2020 có đáp án

Câu 10: Cho trang tính sau:

Đề thi HK1 Tin học 7 năm 2020 có đáp án

a) Viết công thức để tính tổng các ô chứa dữ liệu

b) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu

c) Viết công thức sử dụng hàm để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu

d) Sử dụng hàm viết công thức tìm ô có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Câu 11: Cho trang tính sau:

Đề thi HK1 Tin học 7 năm 2020 có đáp án

a) Viết công thức có sử dụng địa chỉ tính trung bình cộng các ô có chứa dữ liệu.

b) Viết công thức sử dụng hàm tính tổng các ô có chứa dữ liệu.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tin học số 3

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

D

B

D

B

C

D

B

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

 

Câu 9

 

a)= (7+9)/(6-2)*(3+1)

b)= (5^3 – 3^2)/((5+2)^2)

1 điểm

1 điểm

Câu 10

 

a)Viết công thức để tính tổng các ô chứa dữ liệu:

= (A1+B1+C1+D1+E1)

b) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu: = (A1+B1+C1+D1+E1)/5

c) Viết công thức sử dụng hàm để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu

= AVERAGE(A1,B1,C1,D1,E1) hoặc AVERAGE(A1:E1

d) Sử dụng hàm viết công thức tìm ô có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

= Max(A1, B1, C1, D1, E1) hoặc Max(A1:E1)

= Min(A1, B1, C1, D1, E1) hoặc Min(A1:E1)

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

 

0,5 điểm

 

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 11

a) Viết công thức có sử dụng địa chỉ tính trung bình cộng các ô có dữ liệu:

= AVERAGE(B2:C5,D7:F8)

b) Viết công thức sử dụng hàm để tính tổng các ô có chứa dữ liệu:

= Sum(B2:C5,D7:F8)

 

 

1 điểm

 

1 điểm

Mời các bạn tải toàn bộ đề, đáp án và ma trận tại: Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học 7 năm học 2020 - 2021 có đáp án. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Giải bài tập Tin học 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 516
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm