Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2022 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2022 số 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 4 đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 4 i Learn Smart Start năm 2022

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and complete these words

 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

1. c _ r _ _ _

2. _ p _ d _ _

3. h _ ndb_g

 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

4. _ _uth

5. _ _ _ ic

6. m _ nk_y

Exercise 2: Match

1. What’s your mother’s phone number?

A. I want to make a card

2. When do you have Science?

B. He is tall and thin

3. What does your brother look like?

C. It’s 0356 125 589

4. What is she wearing?

D. She is wearing a pink dress

5. What do you want to do for Teacher’s Day?

E. I have it on Monday and Wednesday

Exercise 3: Look at the picture and answer the questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

What do you do in P.E?

_______________________________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

What does she look like?

_______________________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

How many legs does it have?

_______________________________

Exercise 4: Look at the picture and write the suitable preposition “on/ between/ in front of”

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

This is Andy’s bedroom. It is small but nice. There is a picture (1) _______ the wall. It is very beautiful. Andy has a lot of toys. A duck is (2) _______ his bed and a green table, but his favorite toy is a teddy bear. It is (3) _____ the bed. There is a colorful ball (4) ______ the bookshelf.

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Children/ a cake/ want/ make/ to/ on/ birthday/ mother’s/ their

____________________________________________________

2. some/ Would/ like/ you/ orange juice/ ?

____________________________________________________

3. many/ books/ How/ have/ does/ she/ ?

____________________________________________________

4. His/ sometimes/ draws/ bother/ picture/ a/ time/ his/ in/ free/ ./

____________________________________________________

5. is/ this/ Whose/ scarf/ ?/

____________________________________________________

Exercise 6. Read and circle the correct word.

a) These ( is / are ) my eyes.

b) What does she look like ? She ( have / has ) short black hair.

c) ( Do / Does ) she have long hair ? No, she doesn’t.

d) It’s small and brown. It has eight ( leg/ legs )

e) Toby is ( fatter / fater ) than Peter.

f) ( Who / What ) is taller than Andy ? Peter is taller than Andy.

g) Tigers ( lives/ live ) in the forests of Vietnam

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2022

Exercise 1: Look at the pictures and complete these words

1. Circle (hình tròn)

2. Spider (con nhện)

3. Handbag (túi xách tay)

4. Mouth (miệng)

5. Music (âm nhạc)

6. Monkey (con khỉ)

Exercise 2: Match

1. C

2. E

3. B

4. D

5. A

Giải thích

1 - Câu hỏi về số điện thoại của ai đó bằng tiếng Anh, nên câu trả lời bao gồm 1 dãy số điện thoại

2 - Câu hỏi về môn này học vào khi nào với When, nên câu trả lời bao gồm thời gian

3 - Câu hỏi về ngoại hình của ai đó trong tiếng Anh, nên câu trả lời bao gồm tính từ miêu t ngoại hình

4 - Câu hỏi về ai đó đang mặc đồ gì trong tiếng Anh, nên câu trả lời bao gồm trang phục.

5 - Câu hỏi về bạn muốn làm gì vào 1 ngày đặc biệt, nên câu trả lời bao gồm động từ.

Exercise 3: Look at the picture and answer the questions

1. I do physical exercise in P.E. 

2. She is fat

3. It has four legs

Giải thích

1 - Tôi đang tập thể dục trong giờ Thể dục. 

2 - Cô ấy béo. 

3 - Nó có 3 chân.

Exercise 4: Look at the picture and write the suitable preposition

This is Andy’s bedroom. It is small but nice. There is a picture (1) ___on____ the wall. It is very beautiful. Andy has a lot of toys. A duck is (2) ___between____ his bed and a green table, but his favorite toy is a teddy bear. It is (3) __on___ the bed. There is a colorful ball (4) ___in front of___ the bookshelf.

Giải thích

Đây là phòng ngủ của Andy. Nó là nhỏ nhưng tốt đẹp. Có một bức tranh ở trên tường. Nó rất đẹp. Andy có rất nhiều đồ chơi. Một con vịt ở giữa giường của anh ấy và chiếc bàn màu xanh lá cây, nhưng món đồ chơi yêu thích của anh ấy là một con gấu bông. Nó ở trên giường. Trước giá sách có một quả bóng nhiều màu sắc.

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Children want to make a cake on their mother’s birthday.

2. Would you like some orange juice?

3. How many books does she have?

4. His brother sometimes draws a picture in his free time

5. Whose scarf is this?

Exercise 6. Read and circle the correct word.

a) These ( is / are ) my eyes.

b) What does she look like ? She ( have / has ) short black hair.

c) ( Do / Does ) she have long hair ? No, she doesn’t.

d) It’s small and brown. It has eight ( leg/ legs )

e) Toby is ( fatter / fater ) than Peter.

f) ( Who / What ) is taller than Andy ? Peter is taller than Andy.

g) Tigers ( lives/ live ) in the forests of Vietnam.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2022 số 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022 - Đề 2, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

>> Xem thêm: 3 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2022 - 2023

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đánh giá bài viết
31 20.589
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1

Xem thêm